Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UB-KT năm 1997 về quản lý hoạt động các mạng máy tính làm dịch vụ thông tin công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thành Long
Ngày ban hành: 04/01/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC MẠNG MÁY TÍNH LÀM DỊCH VỤ THÔNG TIN CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tổ chức-đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thông tin chuyên biệt như cung cấp thông tin và dịch vụ thông tin trên các mạng máy tính, không chỉ mang tính chất nội bộ ngành, đơn vị và thử nghiệm mà còn thực hiện việc nối mạng quốc tế và kinh doanh tin; đồng thời cũng đã diễn ra tình trạng cạnh tranh quyết liệt, tranh giành ảnh hưởng với cơ quan đơn vị và cá nhân dùng tin.

Trong khi chờ Chính phủ có quy định về việc quản lý việc nối mạng và sử dụng tin trong nước và quốc tế, để hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ thông tin trên các mạng máy tính phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo an ninh quốc phòng và thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Tạm thời ngưng việc lập mới các mạng máy tính làm dịch vụ thông tin công cộng trên địa bàn thành phố.

2. Thực hiện việc đăng ký các mạng máy tính làm dịch vụ thông tin công cộng đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

2.1- Tất cả đơn vị tổ chức các mạng công cộng: từ nghiên cứu thử nghiệm đến vận hành mạng công cộng cung cấp, trao đổi thông tin trong và ngoài nước đều phải tiến hành đăng ký hoạt động tại Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ).

2.2- Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ) xây dựng hồ sơ đăng ký (đơn đăng ký, các biểu mẫu đăng ký, nội dung đăng ký…), nhận hồ sơ đăng ký, xem xét tính pháp lý của hoạt động mạng công cộng của tổ chức, đơn vị đăng ký (quyết định đề án nghiên cứu, quyết định pháp lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…)

2.3- Các tổ chức-đơn vị khi tổ chức và điều hành mạng công cộng chỉ được phép nối kết mạng trong và ngoài nước sau khi đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép (Chính phủ, Bộ chủ quản, Tổng cục Bưu chính viễn thông) và đã đăng ký hoạt động với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố.

3. Nội dung thông tin lưu chuyển trên mạng công cộng:

3.1- Các tổ chức đơn vị khi tổ chức mạng công cộng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin lưu chuyển trên mạng.

3.2- Các thông tin lưu chuyển trên mạng công cộng không mang nội dung vi phạm pháp luật và bí mật quốc gia, bí mật kinh tế và tự do cá nhân, không tuyên truyền bạo lực và vi phạm thuần phong mỹ tục.

3.3- Các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo vệ pháp luật có trách nhiệm kiểm tra định kỳ và đột xuất các tổ chức-đơn vị chủ quản mạng công cộng và xác định nguồn gốc phát tin hoặc nơi nhận tin được lưu chuyển trên mạng công cộng.

4. Người sử dụng và truyền tin trên mạng công cộng:

4.1- Không được kết hợp sử dụng đầu cuối mạng công cộng như một điểm dịch vụ công cộng. Chỉ có đơn vị-tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép mới được phép khai thác, sử dụng đầu cuối để kinh doanh dịch vụ thông tin trên mạng công cộng.

4.2- Người sử dụng mạng công cộng không được phép tuyên truyền và lưu trữ trên mạng công cộng các tin tức trái pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, bí mật kinh tế, tự do cá nhân.

5. Tổ chức thực hiện:

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố chủ trì và phối hợp với Công an thành phố, Sở Văn hóa thông tin, Cục Bưu điện 2 và Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố xây dựng các quy định, văn bản hướng dẫn, tổ chức thẩm định công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin, quản lý thông tin lưu chuyển trên mạng, quản lý đơn vị-tổ chức sử dụng mạng công cộng, tổng hợp và báo cáo hoạt động các mạng công cộng với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Việc tổ chức đăng ký, quản lý các mạng đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành trong quý I/1997.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UB-KT năm 1997 về quản lý hoạt động các mạng máy tính làm dịch vụ thông tin công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79