Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/1998-CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 10/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1998-CT-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1998 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chương trình công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội qua 2 năm triển khai thực hiện (1996-1997) đã đạt được một số kết qủa nhất định và có bước phát triển tương đối mạnh mẽ, toàn diện. Theo kết qủa điều tra sơ bộ của Sở Khoa học công nghệ và Môi trường, hiện trên địa bàn thành phố có hàng ngàn máy vi tính, nhiều mạng cục bộ đã được đầu tư mua sắm, trang thiết bị, từ các nguồn kinh phí khác nhau để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các Sở, ban, ngành chức năng.

Tuy nhiên việc đầu tư, mua sắm, trang bị còn phân tán, không đồng bộ, hiệu qủa chưa cao; mức độ khai thác, sử dụng còn nhiều hạn chế và chưa có sự quản lý thống nhất. Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin hầu như mới chỉ đầu tư mua sắm được một số trang thiết bị tin học. Việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng phần mềm chưa được chú trọng. Cơ sở dữ liệu cũng chưa có gì. Các phần mềm ứng xây dựng manh mún, cục bộ, không chuẩn hóa và tập hợp thống nhất cao, tạo ra tình trạng vừa thiếu, vừa chồng chéo làm khó khăn cho sự trao đổi thông tin và hòa nhập mạng theo diện rộng.

Để từng bước chấn chỉnh, tăng cường tác quản lý đầu tư công nghệ thông tin, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, UBND thành phố chỉ thị: Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan của thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác sau:

1. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan đoàn thể của thành phố trước khi thực hiện đầu tư, phát triển công nghệ thông tin bằng các nguồn kinh phí khác nhau có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, đều phải có kế hoạch và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đầu tư phải đảm bảo phát triển phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đầu tư phải tập trung, đủ và đồng bộ để hệ thống tin học phát huy vai trò và hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành. Đặc biệt, ưu tiên trong việc xây dựng các phần mềm; cơ sở dữ liệu chung. Phấn đấu trong thời gian ngắn (đầu thế kỷ 21) Hà Nội vừa làm chủ được công nghệ, ứng dụng cong nghệ thông tin vào mọi mặt đời sống xã hội vừa phát triển được ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

2. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính vật giá và Văn phòng UBND thành phố nghiên cứu, dự thảo qui định quản lý về việc xây dựng và phát triển công nghệ thông tin, mua sắm thiết bị tin học, phần mềm để thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố.

Trong khi chưa có qui định chính thức, việc nghiên cứu, đầu tư mua sắm trang thiết bị, phần mềm bằng nguồn ngân sách Nhà nước đều phải có ý kiến của Thường trực Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thong tin Hà Nội và qui định hiện hành của Nhà nước về việc đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị.

3. Văn phòng UBND thành phố chủ trì, xây dựng qui định cụ thể về việc quản lý, cập nhật, lưu trữ, trao đổi và qui định về bảo mật thông tin .. trên các thiết bị tin học của thành phố và từ thành phố đến các cơ quan tổ chức, cá nhân.

4. Sở Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan xây dựng đề án về qui hoạch phát triển công nghệ thông tin trên toàn thành phố, trong đó cụ thể hóa kế hoạch, biện pháp để tổ chức thực hiện; nghiên cứu; lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ thông tin; đồng thời làm việc với Ban Tổ chức chính quyền thành phố nghiên cứu thành lập nhóm chuyên gia chuyên trách làm tư vấn giúp việc, tham mưu cho Ban chỉ đạo thành phố với cơ cấu gọn nhẹ, tinh thông nghiệp vụ.

5. Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trực thuộc thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị này. Sở Khoa học công nghệ và môi trường là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đóc và định kỳ báo cáo UBND thành phố kết qủa thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thường trực TƯ
- TT HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch UBND TP
- BGĐ chương trình QD về CNTT
- Các đ/c PCT UBND TP
- Các đ/c thành viên BCĐ TP
- Sở, Ban, ngành
- UBND các quận, huyện
- CPVP, các tổ CV
- Lưu

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/1998-CT-UB ngày 10/04/1998 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.52