Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đính chính 04/ĐC-TTg về bản Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, kèm theo Quyết định 125/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 04/ĐC-TTg Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 05/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 04/ĐC-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010

 

ĐÍNH CHÍNH

BẢN QUY HOẠCH PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 125/2009/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Do sơ suất trong khâu biên tập, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông xin đính chính một số sai sót trong bản Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Tại phần Mục lục, dòng thứ 9 đến dòng thứ 17 từ trên xuống được viết là:

2.3. Các nghiệp vụ .............................................................................................................. 9

2.4. Các đài và các hệ thống vô tuyến điện .......................................................................... 14

2.5. Các đặc tính của các phát xạ và thiết bị vô tuyến điện .................................................... 19

2.6. Dùng chung tần số ...................................................................................................... 23

2.7. Các thuật ngữ kỹ thuật về thông tin không gian ............................................................. 24

3. Cấu trúc bảng phân chia phổ tần số cho các nghiệp vụ ..................................................... 27

4. Bảng phân chia phổ tần số cho các nghiệp vụ .................................................................. 29

5. Các chú thích của Việt Nam ........................................................................................... 98

6. Các chú thích của Liên minh Viễn thông quốc tế có liên quan .......................................... 101

Nay xin được sửa lại là:

2.3. Các nghiệp vụ ............................................................................................................. 10

2.4. Các đài và các hệ thống vô tuyến điện .......................................................................... 16

2.5. Các đặc tính của các phát xạ và thiết bị vô tuyến điện .................................................... 22

2.6. Dùng chung tần số ...................................................................................................... 27

2.7. Các thuật ngữ kỹ thuật về thông tin không gian ............................................................. 28

3. Cấu trúc bảng phân chia phổ tần số cho các nghiệp vụ ..................................................... 30

4. Bảng phân chia phổ tần số cho các nghiệp vụ .................................................................. 32

5. Các chú thích của Việt Nam ........................................................................................... 96

6. Các chú thích của Liên minh Viễn thông quốc tế có liên quan ............................................ 99

Tại trang 70, hàng thứ 4 và thứ 5 từ trên xuống của bảng được viết là:

9900-10 000

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Cố định

5.477 5.478 5.479

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Cố định

5.479

10-10,45

CỐ ĐỊNH

LƯU ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.479

CỐ ĐỊNH

LƯU ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.479

Nay xin được sửa lại là:

9900-10 000

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Cố định

5.477 5.478 5.479

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Cố định

5.479

Tần số (GHz)

Phân chia của khu vực 3

Phân chia của Việt Nam

10-10,45

CỐ ĐỊNH

LƯU ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.479

CỐ ĐỊNH

LƯU ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.479

Từ trang 71 đến trang 96, hàng thứ 1 từ trên xuống của bảng được viết là:

Tần số (MHZ)

Phân chia của khu vực 3

Phân chia của Việt Nam

Nay xin được sửa lại là:

Tần số (GHz)

Phân chia của khu vực 3

Phân chia của Việt Nam

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ,  cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
Lê Doãn Hợp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Đính chính 04/ĐC-TTg về bản Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, kèm theo Quyết định 125/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.684

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78