Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 31/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 32/2004/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 31/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 20/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31 /2005/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 32/2004/TT-BTC NGÀY 12/4/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước như sau:

1. Bổ sung vào tiết b, mục 12.1, điểm 12, phần II Thông tư số 32/2004/TT-BTC như sau:

"b1) Chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu của hệ thống Kho bạc Nhà nước được sử dụng cho các mục tiêu sau:

- Chi mua sắm, sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc, tài sản phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi mua sắm văn phòng phẩm phục vụ cho việc phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi thuê địa điểm làm trụ sở phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi in ấn các mẫu biểu, sổ sách phục vụ cho việc phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền về phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi phí vận chuyển, điều chuyển ấn chỉ phục vụ cho việc phát hành trái phiếu;

- Chi phí vận chuyển, điều chuyển tiền thu được từ phát hành trái phiếu và tiền phục vụ thanh toán trái phiếu;

- Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ tham gia trực tiếp và gián tiếp đến nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi khen thưởng đột xuất và định kỳ cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài hệ thống Kho bạc Nhà nước có thành tích trong công tác phát hành trái phiếu. Mức chi không quá 10% tổng kinh phí phát hành, thanh toán trái phiếu được hưởng;

- Chi họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi hỗ trợ xây dựng đề án, kế hoạch dài hạn về phát hành trái phiếu của hệ thống Kho bạc Nhà nước;

- Chi hỗ trợ công tác nghiên cứu và triển khai các chương trình ứng dụng, hiện đại hóa công nghệ tin học trong nghiệp vụ phát hành, thanh toán trái phiếu;

- Chi khảo sát, học tập kinh nghiệm phát hành trái phiếu trong và ngoài nước;

- Chi khác có liên quan đến nghiệp vụ phát hành trái phiếu.

b2) Quản lý nguồn chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ:

- Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ theo nguyên tắc tiết kiệm và có hiệu quả.

- Hàng năm, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm quyết toán với Bộ Tài chính về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu trong năm.

- Chi phí phát hành, thanh toán trái phiếu của năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng cho các mục tiêu đã quy định.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 31/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 32/2004/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.213
DMCA.com Protection Status