Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 427/TTg năm 1996 về việc phát hành trái phiếu huy động vốn cho công trình thủy điện Yaly do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 427/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 25/06/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 427/TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN YALY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế phát hành trài phiếu Chính phủ ban hành kèm theo nghị định số 72/CP ngày 26 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ;
Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư công trình thuỷ điện Yaly;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép phát hành trái phiếu công trình để huy động vốn đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Yaly trong năm 1996 và những năm tiếp theo. Tổng mức phát hành trái phiếu cho toàn bộ công trình là 1.100 tỷ đồng.

Điều 2. Việc phát hành trái phiếu công trình thuỷ điện Yaly thực hiện theo Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 72/CP ngày 26 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và bổ sung một số điểm như sau:

1. Mức vốn huy động và kỳ hạn trái phiếu của từng đợt phát hành, do Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Tổng công ty Điện lực Việt nam quy định cụ thể phù hợp với tiến độ thi công công trình và dự toán từng hạng mục công trình được duyệt, được đầu tư bằng vốn huy động trái phiếu.

2. Nguồn vốn phát hành trái phiếu công trình thuỷ điện Yaly được quản lý và cấp phát trực tiếp cho công trình thuỷ điện Yaly theo quy định hiện hành về cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Lãi suất trái phiếu được hình thành theo kết quả đấu thầu qua Ngân hàng nhà nước, hoặc do Bộ Tài chính quy định phù hợp với lãi suất thị trường nếu thực hiện phương thức phát hành trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước.

4. Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình thuỷ điện Yaly do Tổng công ty Điện lực bảo đảm, được trích từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế hàng năm của Tổng công ty Điện lực Việt nam.

5. Tiền lãi thanh toán trái phiếu được hạch toán vào giá trị công trình theo quy định của chế độ Tài chính hiện hành.

6. Trong thời gian công trình đang xây dựng, Tổng công ty Điện lực Việt nam được phép sử dụng một phần nguồn vốn phát hành trái phiếu để thanh toán trái phiếu đến hạn sau khi đã bảo đảm vốn đầu tư cho công trình theo kế hoạch. Trường hợp vốn phát hành trái phiếu không còn để thanh toán trái phiếu đến hạn, Tổng công ty Điện lực phải sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế hàng năm của Tổng công ty để thanh toán trái phiếu đến hạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 427/TTg năm 1996 về việc phát hành trái phiếu huy động vốn cho công trình thủy điện Yaly do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.254
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126