Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 173/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Khải
Ngày ban hành: 13/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH HỖ TRỢ NGUỒN THU TỪ PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI GIÁO DỤC NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 42/2005/NĐ-CP ngày 29/3/2005 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 công trái giáo dục;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2005 số 07/2005/NQ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kế hoạch hỗ trợ nguồn thu từ phát hành công trái giáo dục năm 2005 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, phòng học tranh tre, nứa lá và kiên cố hoá trường học theo Danh mục đính kèm.

Điều 2.

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai xây dựng các công trình theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng ứ đọng vốn.

2. Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp phát, thanh toán kịp thời vốn cho các dự án, công trình ngay khi có khối lượng hoàn thành theo đúng Danh mục các công trình đã được phê duyệt.

Điều 3.

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hỗ trợ nguồn thu từ phát hành công trái giáo dục có trách nhiệm tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai các công trình một cách khẩn trương, dứt điểm, đảm bảo chất lượng và đúng chế độ quy định.

2. Ngoài nguồn hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí cân đối nguồn ngân sách địa phương và huy động sự đóng góp tự nguyện của mọi thành phần kinh tế và nhân dân để thực hiện mục tiêu xoá bỏ phòng học 3 ca, phòng học tranh tre, nứa lá và kiên cố hoá trường học theo đúng Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 173/2005/QĐ-TTg về việc phân bổ kế hoạch hỗ trợ nguồn thu từ phát hành công trái giáo dục ngày 13/07/2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.152

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!