Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc kế hoạch triển khai đề án phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 29/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/KH-UBND

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thực hiện quyết định số 8111/QĐ-UB ngày 13/12/2005 của UBND Thành phố về việc phê duyệt đề cương, nội dung cơ bản đề án phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoáng tại Hà Nội. UBND Thành phố phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai trong năm 2006 như sau:

I. VỀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

- Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và Tổ thư ký, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo và Tổ thư ký; ký hợp đồng với các đơn vị liên quan thực hiện viết các chuyên đề, các khoản chi phí cần thiết do ngân sách Thành phố cấp để phục vụ các hoạt động xây dựng, hoàn thiện và thông qua báo cáo tổng hợp đề án.

- Các cơ quan được giao chủ trì viết các chuyên đề chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Mức kinh phí và chế độ quản lý hành chính cho các hoạt động liên quan do Tổ thư ký đề xuất Ban chỉ đạo thông qua, bảo đảm cho hoạt động có hiệu quả của Ban chỉ đạo và tuân thủ các chế độ tài chính hiện hành.

- Văn phòng UBND Thành phố thẩm định lần cuối các công văn tài liệu của Ban chỉ đạo trình UBND Thành phố.

- Công văn tài liệu nội bộ của Tổ thư ký do Sở Tài chính soạn thảo hoặc thẩm định lần cuối và đóng dấu Sở Tài chính.

- Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội chịu trách nhiệm lưu trữ toàn bộ văn bản, tài liệu có liên quan đến quá trình xây dựng và thực hiện đề án.

- Mọi hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban thống nhất phân công, điều chỉnh.

II. VỀ KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG VIẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ:

Căn cứ nội dung của đề án, Ban chỉ đạo đề án phân công các đơn vị triển khai các chuyên đề sau:

1. Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội:

- Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu hoạt động và vai trò thị trường vốn, thị trường chứng khoán Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

- Sự cần thiết, thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra trong phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán thủ đô.

- Tổng hợp thực trạng phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội.

- Quan điểm, phương hướng, lộ trình chung về phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội.

- Khung giải pháp cho phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội.

- Thực trạng, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp phát triển nhân lực cho thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội.

- Thực trạng, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp phát triển quan hệ hợp tác, gắn kết kinh tế giữa thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội với các địa phương trong và ngoài nước.

2. Viện khoa học Tài chính – Bộ Tài chính:

- Nội dung và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội.

- Vai trò, thực trạng, kết quả, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp phát triển các tổ chức Bảo hiểm ở Hà Nội.

- Sự cần thiết, đặc điểm, thực trạng, kết quả, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp phát triển các dịch vụ tài chính (tư vấn, kế toán, kiểm toán…); Sở Tài chính phối hợp.

3. Kho bạc Nhà nước Hà Nội:

- Thực trạng, đặc điểm, kết quả, vấn đề đặt ra và giải pháp tăng cường phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

4. Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Thực trạng, phương hướng và giải pháp phát triển hệ thống thông tin phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội.

- Phương hướng và giải pháp để phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm, thành lập cơ quan lưu ký tập trung, hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán và phát triển trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thực trạng mô hình, phương hướng, giải pháp phát triển Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thực trạng, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp phát triển khoa học công nghệ, hiện đại hóa thị trường vốn, thị trường chứng khoán; Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hà Nội, Sở Khoa học công nghệ, Sở Bưu chính viễn thông phối hợp.

5. Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp):

- Thực trạng, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp tăng cường cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phát hành cổ phiếu doanh nghiệp ở Hà Nội.

6. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hà Nội:

- Thực trạng, kết quả, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp trong hoạt động của các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội.

7. Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội:

- Thực trạng, kết quả, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp phát triển quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Ngân hàng phát triển (quỹ Hỗ trợ phát triển trước đây), các Quỹ đầu tư, công ty Thuê mua tài chính và các hình thức đầu tư tài chính khác cần thiết trên địa bàn Hà Nội; Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Ngân hàng phát triển (quỹ Hỗ trợ phát triển trước đây) phối hợp.

8. Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất:

- Vài trò, đặc điểm, thực trạng, kết quả, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Hà Nội; Sở Tài chính phối hợp.

- Đặc điểm, kết quả, vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất, bán và cho thuê nhà ở Hà Nội; Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội phối hợp.

9. Sở Kế hoạch và đầu tư:

- Đánh giá thực trạng, vấn đề đặt ra, nhu cầu, phương hướng và giải pháp tăng cường đầu tư trong nước, nước ngoài, ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội; Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội, Sở Tài chính, Viện khoa học Tài chính phối hợp.

- Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật, dự báo nhu cầu, phương hướng và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng - kỹ thuật của thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội; Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và nhà đất, Sở Quy hoạch kiến trúc phối hợp.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2006:

- Tháng 6/2006: Ký hợp đồng và triển khai các chuyên đề nhánh.

- Tháng 7/2006: Tổ chức khảo sát thực tế ở Hà Nội.

- Tháng 8/2006: Tổ chức hội thảo khoa học ở Hà Nội.

- Tháng 9/2006: Nghiệm thu các chuyên đề nhánh.

- Tháng 10/2006: Viết báo cáo tổng hợp đề án.

- Tháng 11/2006: Lấy ý kiến hoàn thiện đề án.

- Tháng 12/2006: Tổ chức báo cáo và thông qua đề án.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy (để báo cáo)
- Các đ/c thành viên BCĐ Đề án TTV – TTCKHN;
- Các Viện: NCKTXH HN, KHTC (Bộ Tài chính);
- Các Sở: KHCN, BCVT, QHKT, TC, KH&ĐT, TNMT&NĐ;
- KBNN HN, TTGDCK HN, Quỹ ĐTPT TPHN;
- NHNNVN chi nhánh Thành phố Hà Nội;
- V1, V2, KTk, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc kế hoạch triển khai đề án phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.532

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5