Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2003/CT-UB về việc triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003-Công trái giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 08/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 29/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:08/2003/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2003-CÔNG TRÁI GIÁO DỤC.

Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 2 đã có Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục nhằm huy động nguồn vốn để hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu không còn phòng học 3 ca ; không còn phòng học tranh, tre, nứa, lá và kiên cố hóa trường học.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 quy định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục và Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/2003/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2003 về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003.

Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tất cả các Bộ-Ngành và Chính quyền các cấp. Để có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các ngành, các cấp trong việc thực hiện đợt phát hành Công trái giáo dục đạt và vượt chỉ tiêu vận động trên địa bàn do Trung ương giao cho thành phố ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện một số công việc sau đây :

1. Khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch vận động cụ thể các đối tượng mua công trái trên địa bàn và lĩnh vực được phân công theo dõi ; đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng các cấp phát động đợt tuyên truyền vận động nhân dân mua Công trái giáo dục ngay từ ngày 05 tháng 5 năm 2003.

2. Giao cho ngành Văn hóa-Thông tin, cơ quan Báo, Đài tổ chức tốt việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát hành Công trái giáo dục, phát động phong trào mua Công trái rộng rãi, vận động các tổ chức, cá nhân và mọi người dân tích cực hưởng ứng mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003.

3. Giao cho ngành Tài chánh-Vật giá và Kho bạc Nhà nước các quận-huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các quận-huyện triển khai kế hoạch mua Công trái đến từng tổ chức, từng địa bàn dân cư.

4. Giao các Sở, Ban, Ngành và các đoàn thể quần chúng phối hợp với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tổ chức các điểm phát hành Công trái cố định và lưu động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc mua Công trái của các tổ chức và cá nhân.

5. Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân thành phố kết quả mua Công trái đợt phát hành ngày 05 tháng 5 năm 2003, đồng thời dự thảo văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Trung ương.

 Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các đoàn thể quần chúng thành phố và Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ để 
- Bộ Tài chính  báo cáo
- Thường trực Thành Ủy 
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP  
- Các Sở, Ban, Ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- Các Báo, Đài thành phố
- Kho bạc Nhà nước  thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH 
- Lưu(TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2003/CT-UB về việc triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003-Công trái giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144