Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/2003/CT-BTC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2003/CT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THUỶ LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 24/9/2003 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 28/9/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái 0phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan quán triệt mục đích, ý nghĩa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Toàn ngành Tài chính xác định đây là một nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2003 và các năm tiếp theo. Các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Tài chính – Vật giá các tỉnh, thành phố chủ trì cùng với KBNN có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch vận động mua trái phiếu đến từng tổ chức và địa bàn dân cư; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các Ban, ngành, đoàn thể quần chúng tổ chức cuộc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua trái phiếu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

3. Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ đạo các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố tổ chức các điểm phát hành trái phiếu với đầy đủ phương tiện cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua trái phiếu; đảm bảo việc phát hành trái phiếu Chính phủ nhanh chóng, an toàn.

Các đơn vị KBNN phải đảm bảo việc quản lý ấn chỉ trái phiếu và tiền tuyệt đối an toàn, cẩn mật, không để xảy ra mất mát, lợi dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

4. Các đơn vị có chức năng quản lý tài chính đối với các khối doanh nghiệp bảo hiểm, Ngân hàng thương mại, Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm phối hợp triển khai công tác vận động mua trái phiếu đến từng đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu huy động được giao.

5. Các đơn vị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phải tăng cường công tác quản lý vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ và công tác kiểm tra kiểm soát việc sử dụng vốn đảm bảo cấp phát kịp thời, đúng mục đích, đúng chế độ.

6. Thời báo Tài chính, Trang điện tử, Báo Hải quan, Tạp chí Tài chính và các tạp chí, bản tin của các đơn vị thuộc hệ thống Tài chính phải bố trí đội ngũ phóng viên, tổ chức mạng lưới cộng tác viên theo dõi tình hình triển khai cuộc vận động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương, kịp thời đưa tin tuyên truyền vận động mua trái phiếu, kết quả mua trái phiếu và tình hình quản lý, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ.

7. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ở Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phối hợp với các đoàn thể quần chúng trực tiếp vận động cán bộ, công chức trong đơn vị và trong toàn hệ thống, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải đi đầu trong việc tham gia mua trái phiếu Chính phủ để mọi người cùng noi theo.

8. Kết quả mua trái phiếu Chính phủ phải được tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước Trung ương) hàng tuần và ngay sau đợt phát hành trái phiếu. Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính – Vật giá tổng hợp gửi báo cáo về Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố kết quả phát hành trái phiếu trên địa bàn theo đúng quy định.

9. Định kỳ hàng quý, tổ chức họp báo để thông báo về kết quả huy động vốn và sử dụng vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ. Tại Trung ương, giao KBNN chủ trì phối hợp với VP Bộ, Vụ ĐT, Vụ TCNH, Vụ NSNN tổ chức họp báo. Tại địa phương, giao KBNN chủ trì phối hợp với Sở Tài chính – Vật giá tổ chức họp báo.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ, thủ trưởng các cơ quan Tài chính ở địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để B/c)
- Văn phòng Chính phủ (để B/c)
- Sở TCVG, KBNN tỉnh, thành phố
- Các đơn vị thuộc BTC,
- VPĐU, CĐ, TN, Nữ công BTC,
- Lưu: VP, KBNN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2003/CT-BTC ngày 26/09/2003 Triển khai cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.086

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!