Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 263-LB-TL-CNN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Thuỷ lợi Người ký: Phan Văn Hựu, Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 23/09/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ LỢI-BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 263-LB-TL-CNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 1964 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN GIỮA BỘ THỦY LỢI VÀ BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ VỀ CÔNG TÁC THỦY LỢI ĐỒNG MUỐI

Để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất muối ngày càng nhiều trong những năm tới, thi hành nghị quyết số 59 ngày 06-04-1964 của Hội đồng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển sản xuất muối,

Hai Bộ Thủy lợi và Công nghiệp nhẹ quy định quan hệ trách nhiệm trong công tác thủy lợi đồng muối như sau:

1. Xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch hàng năm và dài hạn:

Ngành muối chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch hàng năm và dài hạn phát triển các đồng muối có sự trao đổi ý kiến với ngành thủy lợi.

2. Xây dựng nhiệm vụ thiết kế:

Ngành muối chịu trách nhiệm xây dựng nhiệm vụ thiết kế và trình Nhà nước xét duyệt. Trong quá trình xây dựng nhiệm vụ thiết kế có sự góp ý của ngành thủy lợi.

3. Khảo sát và thiết kế:

Những công trình thủy lợi bên trong đồng muối (như bờ mương, cống, cọn, đập…) đều do Bộ Công nghiệp nhẹ phụ trách. Trường hợp do điều kiện địa chất, thủy văn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp thì ngành thủy lợi giúp đỡ.

Những công trình thủy lợi bao quanh đồng muối để bảo vệ và nghênh phòng nước thì ngành thủy lợi khảo sát và thiết kế, ngành muối phải ký hợp đồng với ngành thủy lợi. Để ngành thủy lợi lập được kế hoạch, ngành muối phải cung cấp tài liệu, yêu cầu khảo sát thiết kế vào quý II của năm trước năm kế hoạch. Mọi chế độ thể lệ áp dụng theo chế độ thể lệ hiện hành mà Bộ Thủy lợi áp dụng cho ngành thủy lợi. Những công trình thủy lợi bảo vệ đồng muối, đê, cống thuộc kế hoạch trung ương từ 2.000.000đ trở lên ngành muối sẽ ký hợp đồng với Bộ Thủy lợi để Bộ Thủy lợi khảo sát thiết kế, từ 2.000.000đ xuống ngành muối ký hợp đồng với Ty Thủy lợi sở tại và Ty Thủy lợi sở tại chịu trách nhiệm khảo sát thiết kế, Bộ Thủy lợi duyệt y. Những công trình thủy lợi bảo vệ đồng muối, đê, cống thuộc kế hoạch địa phương, Ty Thủy lợi sở tại chịu trách nhiệm khảo sát thiết kế, Ủy ban hành chính tỉnh duyệt y.

4. Thi công:

Những công trình thủy lợi bảo vệ và cống nghênh phòng nước cho đồng muối thuộc kế hoạch trung ương, Bộ Công nghiệp nhẹ quản lý kinh phí đảm nhiệm làm A, ngành thủy lợi phụ trách xây dựng và sẽ giao Ủy ban hành chính tỉnh đảm nhiệm làm B như các công trình thủy lợi khác.

Những công trình thủy lợi bảo vệ và nghênh phòng nước cho đồng muối thuộc kế hoạch địa phương thì Ủy ban hành chính địa phương đảm nhiệm làm cả A và B. Những công trình lớn, kỹ thuật phức tạp, do yêu cầu của Bộ Công nghiệp nhẹ hoặc Ủy ban hành chính tỉnh thì Bộ Thủy lợi (Công ty xây lắp) đảm nhiệm thi công với tư cách là C.

Trong quá trình thi công, ngành thủy lợi chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật và hướng dẫn tiến độ thi công.

5. Bảo quản, sử dụng:

Công trình xây dựng xong, ngành muối sẽ nghiệm thu, sử dụng, bảo quản, dự trù kinh phí tự tu bổ hàng năm, ngành thủy lợi có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng, bảo quản, tu bổ. Trường hợp việc tu sửa đòi hỏi kỹ thuật phức tạp thì ngành thủy lợi giúp đỡ về mặt kỹ thuật.

Những công trình lớn bảo vệ cả vùng (không chỉ riêng về đồng muối) và những đê quai cáo vùng đồng muối mới thay thế cho đê chung bên trong thì ngành thủy lợi chịu trách nhiệm lập kế hoạch dự trù và tu bổ.

Trong quá trình khai thác ngành muối phải có cán bộ kỹ thuật thủy lợi chuyên trách theo dõi, bảo quản, tuân theo mọi quy định của Bộ Thủy lợi đã ban hành, phát hiện và báo cáo kịp thời với ngành thủy lợi để ngành thủy lợi giúp đỡ ý kiến.

6. Vấn đề nhân lực:

Ủy ban hành chính địa phương chịu trách nhiệm cung cấp nhân lực theo kế hoạch xây dựng và tu bổ hàng năm. Đối với những công trình thuộc kế hoạch trung ương thì áp dụng chế độ thuê mướn. Đối với những công trình thuộc kế hoạch địa phương thì tùy tính chất của từng công trình mà Ủy ban hành chính địa phương áp dụng chế độ thuê mướn hay dân công nghĩa vụ v.v... Trường hợp đặc biệt như chống bão lụt hay bị địch phá hoại, v.v... thì tất cả các công trình thủy lợi đồng muối đều được huy động nhân lực làm theo nghĩa vụ dân công.

7. Vấn đề cán bộ:

Ngành muối cần phải có cán bộ thủy lợi trung, cao cấp chuyên trách công tác thủy lợi đồng muối từ trung ương đến địa phương.

Hàng năm ngành muối phải có kế hoạch yêu cầu cung cấp và đào tạo cán bộ kỹ thuật thủy lợi trung, cao cấp với Nhà nước để Nhà nước có căn cứ giao chỉ tiêu cho Bộ Thủy lợi đào tạo.

Trên đây là những vấn đề chủ yếu, trong quá trình thực hiện tùy trường hợp cụ thể được sự thỏa thuận đôi bên sẽ tiến hành bổ sung thêm.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
THỨ TRƯỞNG
 
 


Phan Văn Hựu

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THỦY LỢI
THỨ TRƯỞNG
 


 

Trần Quý Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 263-LB-TL-CNN ngày 23/09/1964 quy định trách nhiệm và quyền hạn giữa Bộ Thủy Lợi và Bộ Công nghiệp nhẹ về công tác thủy lợi đồng muối do Bộ Thủy lợi - Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.465

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!