Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 72/1998/TT-BTC về nội dung thu, chi của các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 72/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 25/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 72/1998/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THU, CHI CỦA CÁC TỔ CHỨC HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP,DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 487/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với các nội dung thu, chi của các tổ chức Hội cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (gọi chung là cơ quan, đơn vị) như sau:

1. Nguồn thu bảo đảm hoạt động của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan, đơn vị bao gồm:

- Thu hội phí được để lại theo quy định trong Điều lệ hoạt động của Hội.

- Thu từ viện trợ, ủng hộ, quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với tổ chức Hội (nếu có).

- Thu từ các hoạt động gây quỹ của cơ sở Hội như: tổ chức ngày công lao động, lạc quyên bằng tiền hoặc hiện vật.

- Hỗ trợ từ kinh phí của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp theo quy định của pháp luật; Hỗ trợ từ hai quỹ khen thưởng và phúc lợi của doanh nghiệp nhà nước cho hoạt động của tổ chức Hội có gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp.

- Các nguồn thu khác (nếu có).

2. Nội dung chi cho hoạt động của Hội:

- Chi tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, kinh tế.

- Chi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hội.

- Chi phụ cấp cho cán bộ làm công tác hội theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Các chi phí khác phục vụ các hoạt động của Hội như: mua sách báo, bản tin, văn phòng phẩm v.v...

Các nội dung chi tiêu trên đây phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

3. Cơ sở Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị phải mở sổ sách theo dõi các khoản thu, chi, thực hiện chế độ công khai tài chính và báo cáo quyết toán kinh phí với cơ quan, đơn vị theo Điều lệ của Hội và theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 72/1998/TT-BTC về nội dung thu, chi của các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.632
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7