Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 623-TTg năm 1955 quy định việc tổ chức các bộ phận chuyên trách công tác dân tộc ở các cấp do Phủ Thủ Tướng ban hành

Số hiệu: 623-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phan Kế Toại
Ngày ban hành: 28/11/1955 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 623-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1955 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở CÁC CẤP.

Kính gửi: Các Uỷ ban hành chính Liên khu Việt-bắc 3, 4.Tả Ngạn, Hồng-quảng, Vĩnh-Linh, và Khu Tự trị Thái- Mèo

Để giúp Uỷ ban hành chính trong việc chỉ đạo công tác ở các vùng dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc, nay quy định việc tổ chức các bộ phận chuyên trách công tác dân tộc ở các cấp như sau:

I- TỔ CHỨC

Ở những khu, tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số, quan hệ giữa các dân tộc phức tạp, địa vực cư trú của các dân tộc thiểu số rộng lớn, hay ở vào những vị trí quan trọng, thì tổ chức Phòng dân tộc. Phòng dân tộc trực thuộc Uỷ ban hành chính.

Ở những khu, tỉnh ít dân tộc thiểu số thì không tổ chức Phòng dân tộc, nhưng Uỷ ban hành chính phải phân công một uỷ viên phụ trách công tác dân tộc và có một vài cán bộ chuyên trách giúp việc.

Ở Khu Tự trị Thái – Mèo và ở những tỉnh mà các dân tộc thiểu số chiếm đại đa số thì cũng không tổ chức Phòng dân tộc, nhưng Uỷ ban hành chính phải phân công một uỷ viên phụ trách theo dõi công tác đối với những dân tộc thiểu số ít người.

Ở những huyện có dân tộc thiểu số ở chung với người Kinh, Uỷ ban hành chính phải phân công một uỷ viên phụ trách công tác dân tộc.

Các ngành chuyên môn cấp khu, tỉnh có quan hệ công tác ở vùng dân tộc thiểu số phải cử người chuyên trách theo dõi công tác của ngành mình ở vùng dân tộc thiểu số.

II- NHIỆM VỤ

Các Phòng dân tộc khu, tỉnh có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu tình hình các dân tộc trong địa phương, giúp Uỷ ban đặt kế hoạch thi hành các chủ trương chính sách của cấp trên ở vùng dân tộc thiểu số.

- Giúp Uỷ ban phối hợp các ngành, hướng dẫn đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chính sách và chủ trương công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

- Giúp Uỷ ban trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc, tổ chức các cuộc liên hoan dân tộc, các cuộc tham quan của các đại biểu dân tộc, v.v…

Nhiệm vụ của số cán bộ chuyên trách công tác dân tộc cũng tương tự như nhiệm vụ của Phòng dân tộc.

Nhận được thông tư này, yêu cầu các Uỷ ban nghiên cứu kỹ xem nơi nào cần lập Phòng dân tộc, nơi nào chỉ cần một vài cán bộ chuyên trách và chỉ thị cụ thể cho địa phương thi hành, rồi báo cáo kết quả cho Thủ tướng Phủ biết.

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Kế Toại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 623-TTg năm 1955 quy định việc tổ chức các bộ phận chuyên trách công tác dân tộc ở các cấp do Phủ Thủ Tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45