Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 53/2016/TT-BCA cách thức thực hiện khai báo tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài

Số hiệu: 53/2016/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 28/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành ngày 28/12/2016.

- Theo đó, Thông tư số 53/2016 đưa ra các nguyên tắc thực hiện khai báo tạm trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài thực hiện khai báo tạm trú. Cơ quan, tổ chức cần tuân thủ theo một số nguyên tắc sau:

+ Thông tin khai báo tạm trú phải được khai báo, tiếp nhận kịp thời, đầy đủ và chính xác. Nếu phát hiện có những dấu hiệu khả nghi thì cơ sở lưu trú phải báo ngay lên cơ quan công an gần nhất để kiểm tra.

+ Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc có thể khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú;

+ Đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, Điều hành cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến tạm trú tại cơ sở lưu trú;

+ Người đứng tên trong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú nếu cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê dài hạn mà chủ cơ sở không có tại đó hoặc nhà do người nước ngoài mua.

- Thông tư 53/2016 quy định có hai hình thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài là:

+  Qua trang thông tin điện tử: Theo Thông tư số 53/BCA, người khai báo tạm trú truy cập trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo các thông tin theo quy định. Việc khai báo phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

+ Phiếu khai báo tạm trú: Thông tư 53/2016 hướng dẫn người khai báo tạm trú đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an để nhận và điền thông tin vào mẫu Phiếu khai báo tạm trú. Trong thời hạn 12 giờ phải gửi lại Phiếu cho Công an cấp xã, với địa bàn vùng sâu, vùng xa là 24 giờ. Có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo bằng điện thoại trước khi chuyển Phiếu lại cho Công an cấp xã.

Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực ngày 15/02/2017.

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CÁCH THỨC THỰC HIỆN KHAI BÁO, TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 26 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, cơ sở có người nước ngoài tạm trú qua đêm (sau đây viết tắt là cơ sở lưu trú); cơ quan có trách nhiệm trong quản lý cư trú của người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tạo Điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, cơ sở lưu trú và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thông tin tạm trú của người nước ngoài phải được khai báo, tiếp nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế hoặc phát hiện có nghi vấn, cơ sở lưu trú phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kiểm tra.

3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử. Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú, khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

4. Đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, Điều hành cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến tạm trú tại cơ sở lưu trú. Đối với các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê để lưu trú dài hạn mà chủ cơ sở lưu trú không cư trú tại đó hoặc nhà do người nước ngoài mua, thì người đứng tên trong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú đó (sau đây gọi chung là người khai báo tạm trú).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. KHAI BÁO, TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 4. Truy cập Trang thông tin điện tử để nhận tài khoản khai báo

1. Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây viết tắt là Trang thông tin điện tử), cung cấp thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo. Khi có thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản khai báo phải cập nhật sửa đổi, bổ sung ngay thông tin đó trên Trang thông tin điện tử.

2. Người khai báo tạm trú có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản khai báo và toàn bộ thông tin do tài khoản khai báo tạo ra. Khi phát hiện tài khoản khai báo bị đánh cắp, lợi dụng thông tin, không sử dụng được phải thông báo ngay cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tài khoản khai báo tự hủy giá trị sử dụng khi không có thông tin khai báo mới trong thời hạn 12 tháng hoặc khi bị phát hiện khai báo khống, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú không chính xác.

Điều 5. Khai báo thông tin tạm trú

1. Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử, đăng nhập tài khoản khai báo để thực hiện việc khai báo thông tin tạm trú. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

2. Thông tin khai báo tạm trú gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài. Có thể nhập theo từng trường hợp vào các ô nhập dữ liệu hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo tập tin mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

3. Người khai báo tạm trú kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Điều 6. Tiếp nhận thông tin tạm trú

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo qua Trang thông tin điện tử 24 giờ/07 ngày; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Mục 2. KHAI BÁO, TIẾP NHẬN THÔNG TIN TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ

Điều 7. Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú

1. Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

2. Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

3. Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 8. Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú

1. Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/07 ngày.

2. Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục An ninh có trách nhiệm:

a) Ban hành hướng dẫn về công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trong Công an nhân dân.

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Thông tư này.

2. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Công bố công khai địa chỉ Trang thông tin điện tử, số điện thoại, số fax tại trụ sở tiếp công dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

b) Bố trí cán bộ đủ năng lực để tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú theo đúng quy định.

c) Thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ về kỹ thuật cho các cơ sở lưu trú để việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử được kịp thời, thông suốt.

d) Cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú.

đ) Xác nhận đã khai báo tạm trú khi cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu.

3. Các Tổng Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các Tổng cục, Bộ Tư Lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp Luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, A61(A72).216b.

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Tô Lâm

MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 53/2016/TT-BCA

Hanoi, December 28, 2016

 

CIRCULAR

ON THE DECLARATION AND ACKNOWLEDGEMENT OF INFORMATION ON TEMPORARY RESIDENCY OF FOREIGNERS IN VIETNAM

Pursuant to the Law of immigration, transit and residency of foreigners in Vietnam dated June 26, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 106/2014/ND-CP dated November 17, 2014 on the functions, missions, authority and organizational structure of the Ministry of Public Security;

At the request of the Head of General Department of Security;

Ministry of Public Security promulgates the Circular on the declaration and acknowledgement of information on temporary residency of foreigners in Vietnam.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular defines the mechanism for declaring and acknowledging information on temporary residency of foreigners in Vietnam.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to the foreigners residing in Vietnam, the establishments providing temporary overnight accommodation for foreigners (referred to as the accommodation establishments), the agencies managing foreigners’ temporary residency and relevant organizations and individuals.

Article 3. Principle

1. It supports foreigners, accommodation establishments, relevant organizations and individuals to declare and acknowledge information on foreigners’ temporary residency in Vietnam.

2. The information on foreigners’ temporary residency shall be declared and acknowledge promptly, fully and accurately. Accommodation establishments shall promptly report foreigners who do not possess a passport or equivalent paper or are suspicious to the nearest police station for verification.

3. Hotels furnishing tourist accommodation shall declare foreigners’ temporary residency on a website intended thereof. Other accommodation establishments can declare foreigners’ temporary residency either on website, which is more encouraged, or via the temporary residency declaration form.

4. Representatives or mandated persons of accommodation establishments or individuals assigned to manage and operate directly the establishments shall declare the temporary residency of foreigners transiently inhabiting such establishments. If a foreigner dwells on long-term basis in an accommodation establishment whose owner does not inhabit such establishment or in a house that such foreigner purchases, the undersigned of the rent contract or the house purchase contract shall be held responsible for declaring the temporary residency of the foreigner in such place of domicile (referred to as the declarant of temporary residency).

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Part 1. DECLARATION AND ACKNOWLEDGEMENT OF INFORMATION ON TEMPORARY RESIDENCY OF FOREIGNERS ON WEBSITE

Article 4. Signing up for a declaration account on website

1. Declarant of temporary residency shall access the website of the immigration office of the police department of the province or central-affiliated city where the relevant accommodation establishment is located (referred to as the website) and input the name, type, address, telephone number and email address of the accommodation establishment and the declarant’s name, date of birth, telephone number, ID card number or citizenship identity card number or passport number to obtain a declaration account. Changes to the information concerning the declaration account shall be updated promptly on the website.

2. Declarant of temporary residency shall be responsible for managing and securing the password and all information ensuing from the declaration account. If the declaration is stolen, abused or not accessible, such incident shall be reported promptly to the immigration office of the provincial police department. The declaration account shall be automatically terminated when the declared information is not updated in 12 months, is untrue or contains inaccurate details on the foreigner or accommodation establishment.

Article 5. Declaration of temporary residency

1. Declarant of temporary residency shall access the website and log on the declaration account to declare the information on temporary residency. The declaration of a foreigner's temporary residency on the website shall proceed immediately upon the foreigner’s registration of temporary residency.

2. The declared information on temporary residency includes the foreigner’s full name, gender, date of birth, nationality, passport number or equivalent paper, and expected duration of temporary residency. The information shall be entered into relevant fields or into the sample input file available on the website.

3. The declarant shall examine and revise the information before saving it. In addition, the declarant shall check the section of temporary residency information management to confirm the system’s acknowledgement and re-input the information that is yet acknowledged.

Article 6. Acknowledgement of information on temporary residency

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Part 2. DECLARATION AND ACKNOWLEDGEMENT OF INFORMATION ON TEMPORARY RESIDENCY OF FOREIGNERS DECLARED VIA TEMPORARY RESIDENCY DECLARATION FORM

Article 7. Completion and submission of temporary residency declaration form

1. Declarant of temporary residency shall contact the officer on duty in the police station of the relevant commune, ward or town or the relevant police post (referred to as the communal police) to obtain Form No. NA17 for temporary residency declaration, which is annexed to the Circular No. 04/2015/TT-BCA dated January 05, 2015 by the Ministry of Public Security.

2. Declarant of temporary residency shall fill in and submit the form by hand to the officer on duty of the communal police of the locality where the accommodation establishment is located in 12 hours or, if the locality is remote, in 24 hours upon the foreigner’s registration of temporary residency.

3. The form may be faxed or information may be furnished on phone to the officer on duty of the communal police before the form is submitted by the deadline defined in Section 2 of this Article.

Article 8. Acknowledgement of temporary residency declaration form

1. The officer on duty of the communal police shall acknowledge information of foreigners’ temporary residency declared via the form on 24/7 basis.

2. The officer on duty of the communal police shall examine the form, request immediate supplements to the missing information, confirm and photocopy the form or write the information acknowledged into the duty logbook then return the form to the declarant. In addition, a notification shall be sent to the border guard station in the border area where the foreigner temporarily resides in a local accommodation establishment.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Effect

This Circular takes effect as of February 15, 2017.

Article 10. Implementation

1. General Department of Security is responsible for:

a) Promulgating guidelines for the police’s acknowledgement, management and use of the declared information on foreigners' temporary residency.

b) Supervising, inspecting and spurring police units, local authorities, relevant organizations and individuals to implement this Circular.

2. Provincial police departments shall be responsible for:

a) Publishing the website, telephone number and fax number at contact offices or on means of mass communication of local authorities.

b) Assigning capable officers adequately to acknowledge the information on foreigners’ temporary residency declared on the website or via the temporary residency declaration form pursuant to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Providing the sample form for temporary residency declaration.

dd) Confirming the declaration of temporary residency upon request.

3. Heads of general departments and divisions of the Ministry, directors of police and firefighting departments of provinces and central-affiliated cities shall be responsible for implementing this Circular./.

 

 

MINISTER
Colonel General To Lam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38.077

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!