Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 993/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 01 và triển khai công tác tháng 02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 993/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 01 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 02/2013 CỦA BỘ

Ngày 04 tháng 02 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2013 của Bộ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra, Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp; Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ; các Trung tâm: Tin học và Thống kê, Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Khuyến nông Quốc gia, Xúc tiến thương mại Nông nghiệp; các Ban Quản lý các dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 01/2013

Trong tháng 01/2013, toàn ngành đã khởi động và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao của năm 2013 và đạt được một số kết quả bước đầu; các tỉnh phía Nam đã được mùa, các tỉnh phía Bắc đã khắc phục được hậu quả của cơn bão số 8 và cũng có một vụ Đông thắng lợi; dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm về cơ bản đã được kiểm soát; đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho người dân trong dịp cuối năm; xây dựng nông thôn mới và xây dựng cơ bản đều có sự chuyển biến; xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2013

Để triển khai thực hiện công việc trên, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2013:

1. Về trồng trt - bảo v thc vt:

* Cục Trồng trọt:

- Theo dõi sát sao, chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân các tỉnh phía Bắc, tuân thủ lịch thời vụ của các địa phương, đồng thời theo dõi, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng và giống phù hợp với sản xuất ở các tỉnh Miền núi phía Bắc nhưng đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

* Cc Bảo vệ thực vật:

- Theo dõi sát sao tình hình diễn biến sâu bệnh ở các tỉnh phía Nam và miền Trung để có biện pháp phòng chống kịp thời, nhất là trong thời gian nghỉ Tết;

- Tiếp tục quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu; tăng cường giám sát đi với rau, trái cây, chè...

2. Về chăn nuôi - thú y:

* Cục Thú y:

- Tiếp tục theo dõi tình hình dịch cúm gia cầm ở biên giới với Campuchia để có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Trước mắt, cần siết chặt kiểm soát việc nhập khẩu gia cầm ở biên giới Tây Nam, đồng thời có biện pháp cảnh báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh; có công điện của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cm cho các tỉnh Tây Nam Bộ;

- Tiếp tục theo dõi sát sao và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để kiểm soát việc xuất khẩu lợn theo đường tiểu ngạch nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá trong nước;

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm với các sản phẩm động vật.

* Cc Chăn nuôi:

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp ngăn chặn việc chi phối, khống chế thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng trong nước.

3. Về thủy sản:

* Tổng cục Thủy sản:

- Theo dõi sát sao, chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai vụ nuôi thủy sản đầu năm đảm bảo thắng lợi, hiệu quả; triển khai vụ cá Bắc có hiệu quả;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết triệt để việc sử dụng chất Ethoxyquin trong bảo quản thức ăn thủy sản;

- Phối hợp với Cục Thú y tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu tôm nguyên liệu từ Thái Lan, n Độ;

- Tiếp tục hoàn chỉnh Nghị định về quản lý sản xuất cá Tra để sớm trình Chính phủ ban hành;

- Chuẩn bị tốt điều kiện để sớm ra mắt lực lượng kiểm ngư.

4. Về lâm nghiệp:

* Tng cục Lâm nghiệp:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức tốt “Tết trồng cây” năm 2013;

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách trồng rừng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng rừng vụ Đông Xuân 2013;

- Chỉ đạo sát sao, đề phòng xảy ra cháy rừng và phá rừng trong dịp tết.

5. Về thủy lợi:

* Tổng cục Thủy lợi:

- Theo dõi, chỉ đạo sát sao tình hình xả nước và lấy nước ở các địa phương nhằm đảm bảo đủ nước cho gieo trồng.

- Phối hợp với Cục Trồng trọt theo dõi tình hình dự trữ và sử dụng nước ở các tỉnh miền Trung, cân đối đảm bảo đủ nước cho vụ Hè Thu; xem xét cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ và biện pháp phù hợp để đối phó với tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc tu bổ đê điều và thúc đẩy thực hiện các công trình xây dựng cơ bản thủy lợi ở các địa phương;

- Nghiên cứu, rà soát các dự án chống ngập của các thành phố, sớm có báo cáo để Bộ tổ chức họp bàn chuyên về vấn đề này.

6. Về phát triển nông thôn:

* T soạn thảo Báo cáo tng kết Nghị quyết 28

- Hoàn chỉnh việc xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02/2013;

* Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:

- Chuẩn bị tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan về xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề về phát triển sản xuất gắn với việc xây dựng nông thôn mới;

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức họp với địa phương để bàn về việc triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nông dân;

- Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ về kinh tế hợp tác.

7. Về chế biến, thương mại và nghề muối

* Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối:

- Theo dõi sát sao ngành muối để đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ sản xuất muối đảm bảo tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả;

- Nghiên cứu, rà soát các nội dung quản lý nhà nước trong công tác chế biến nông lâm thủy sản nhằm tạo động lực, hiệu quả trong sản xuất (có báo cáo để Bộ sớm tổ chức họp chuyên đề về vấn đề này);

- Tiếp tục nghiên cứu để thay đổi căn bản trong cách tiếp cận và phương pháp triển khai thực hiện công tác xúc tiến thương mại của Bộ, chú trọng đến các sản phẩm chủ lực là thế mạnh của Việt Nam;

- Theo dõi sát sao giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức kiểm tra việc triển khai mua tạm trữ 01 triệu tấn lúa theo đúng sự phân công của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa.

8. Về công tác tổ chức cán bộ:

* V T chức cán b

- Khẩn trương xây dựng dự thảo 02 văn bản về: Tổ chức ngành và điều chỉnh việc phân công, phân cấp của Bộ.

9. Về công tác thanh tra - pháp chế, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

* Thủ trưởng các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục khẩn trương xây dựng các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực của Bộ, đảm bảo chất lượng, tiến độ;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

10. Về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013:

- Các đơn vị cần quan tâm và có hỗ trợ cụ thể đến các gia đình khó khăn, gia đình chính sách; bố trí cán bộ trực cơ quan và có biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, trật tự... trong dịp nghỉ Tết.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (xem trên Website: http//www.omard.gov.vn);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 993/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 01 và triển khai công tác tháng 02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78