Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 98/TB-UBND năm 2020 về điều chỉnh phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phụ trách một số lĩnh vực trong thời gian chờ kiện toàn bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 98/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 98/TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ ĐẠO, PHỤ TRÁCH MỘT SỐ LĨNH VỰC TRONG THỜI GIAN CHỜ KIỆN TOÀN BỔ SUNG NHÂN SỰ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 và Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021;

Sau khi thống nhất trong tập thể Ban cán sự đảng UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phụ trách một số lĩnh vực trong thời gian chờ kiện toàn bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Phân công ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (Ký hiệu P1):

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về: Du lịch; di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; văn hoá, thể thao; y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; lao động, thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; khoa học và công nghệ; dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; Chương trình 135; văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức hội; thông tin và truyền thông, báo chí, xuất bản, quảng cáo, phát thanh, truyền hình.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo về việc sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh và địa bàn huyện Ba Chẽ, huyện Đầm Hà.

- Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

- Tham gia Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Thực hiện sau kết luận thanh tra, tham gia giải quyết tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

2. Phân công ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ký hiệu P4):

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về: Giáo dục, phổ biến pháp luật; giáo dục quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ nhân quyền.

- Là Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Thực hiện sau kết luận thanh tra, tham gia giải quyết tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

3. Tổ chức thực hiện:

- Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông báo số 267/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh và điều chỉnh một phần trong nội dung tại khoản 5, điều 3, Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đối với các công ty nông, lâm nghiệp trong Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn căn cứ thông báo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban XDĐ của Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V0, V1, V2, V3, V4;
- Các CV NCTH Văn phòng;
- Lưu: VT,TH6.
TB25

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 98/TB-UBND năm 2020 về điều chỉnh phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phụ trách một số lĩnh vực trong thời gian chờ kiện toàn bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


93

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36