Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 87/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0 - Km188 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 87/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 87/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO; DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN VÀ DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM0÷KM188

Ngày 04/3/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; Dự án cải tạo, nâng cấp QL 279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km 0÷Km188 (dự án thành phần 1). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị”: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA1, Ban QLDA5 và các Nhà thầu thi công.

Sau khi nghe Ban QLDA1, Ban QLDA 5, các Nhà thầu thi công báo cáo và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Tình hình thực hiện của các Dự án:

1.1. Tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo, do Ban QLDA1 quản lý: (Phụ lục 1).

1.2. Tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên, do Ban QLDA5 quản lý: (Phụ lục 2).

1.3. Tình hình thực hiện Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km 0÷Km188 (dự án thành phần 1):

Tiểu dự án 1 đoạn Km0÷Km130 do Ban QLDA5 quản lý: (Phụ lục 3a).

Tiểu dự án 2 đoạn Km130÷Km188 do Ban QLDA1 quản lý: (Phụ lục 3b)

2. Yêu cầu tiến độ của các Dự án:

Hiện nay, tiến độ thi công của các Dự án trên rất cấp bách, thời gian thi công còn lại không nhiều. Trong thời gian qua sự quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ Dự án của các Nhà thầu chưa cao, sự đôn đốc của các Ban QLDA chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa Ban QLDA với Nhà thầu, với địa phương và các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ. Mặt dù Bộ GTVT đã tổ chức họp, đi kiểm tra hiện trường các Dự án trên nhiều lần nhưng kết quả chưa được như mong muốn.

Đây là các Dự án có ý nghĩa đặc biệt về mặt chính trị, được sự quan tâm lớn của rất nhiều cử tri. Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA, các Nhà thầu thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành công tác thảm BTN với những đoạn không bị vướng GPMB, yêu cầu tiến độ của các Dự án cụ thể.

2.1. Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo: trước ngày 30/6/2008.

2.2. Dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên: trước ngày 30/6/2008.

2.3. Dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0÷Km188: trước ngày 31/12/2008.

3. Yêu cầu đối với Ban QLDA 1, Ban QLDA 5:

- Kiểm tra, rà soát chi tiết về công tác GPMB và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của các Dự án trên, cử cán bộ có năng lực thường xuyên bám sát hiện trường, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại về GPMB xong trước ngày 31/3/2008. Có văn bản đề xuất và báo cáo kịp thời để Bộ xem xét, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định. Đề nghị và kết hợp với địa phương hỗ trợ thi công đối với những đoạn phải cưỡng chế GPMB để đảm bảo tiến độ yêu cầu của Dự án.

- Rà soát năng lực thi công của tất cả các Nhà thầu, xử lý các Nhà thầu không đủ năng lực thi công theo quy định hiện hành trong tháng 3/2008. Yêu cầu các Nhà thầu ký biên bản cam kết thi đua theo yêu cầu tiến độ ở mục 2.

- Rà soát toàn bộ hồ sơ TKKT, có văn bản yêu cầu Tư vấn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan để trình phê duyệt, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại trong tháng 3/2008.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói, ngày 22/02/2008 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Bộ GTVT đã có văn bản số 1146/BGTVT-CGĐ ngày 28/02/2008 về thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Yêu cầu Ban QLDA căn cứ thông tư và văn bản hướng dẫn chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu xác định khối lượng thực hiện của các dự án, gói thầu từ năm 2007 lập dự toán bổ sung, tổ chức thẩm định phê duyệt theo thẩm quyền, điều chỉnh, ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán cho các Nhà thầu thi công.

- Kiểm tra khối lượng thi công hành tháng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán giải ngân cho các Nhà thầu.

- Chủ trì giao ban hàng tháng về tình hình thực hiện của các Dự án nêu trên nhằm tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tư vấn, Nhà thầu triển khai đúng tiến độ Dự án, đồng thời báo cáo, đề xuất giải quyết kịp thời và dứt điểm những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ đạo.

4. Yêu cầu đối với Cục Giám định & QLCL CTGT:

- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT chủ trì cùng Ban QLDA 1, Ban QLDA 5, Tư vấn, Nhà thầu và các bên liên quan tổ chức họp giải quyết dứt điểm những vấn đề cần xử lý kỹ thuật trong tháng 3/2008. Báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết theo quy định.

- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT tham mưu dự thảo văn bản gửi Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND các tỉnh có Dự án đi qua về các tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB của các Dự án nêu trên.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường các Dự án, dự các cuộc họp giao ban hiện trường, tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền để Bộ xem xét, giải quyết theo quy định.

5. Yêu cầu đối với các Nhà thầu:

- Ký biên bản cam kết thi đua và quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ Dự án theo các mốc thời gian đã nêu tại mục 2.

- Đây là thời điểm thuận lợi, tranh thủ thời tiết để các Nhà thầu khẩn trương tập trung năng lực về nhân lực, thiết bị, tài chính và tăng cường công tác điều hành Dự án để triển khai thi công; mở chiến dịch tập trung thi công liên tục, phấn đấu mục tiêu hoàn thành Dự án đúng tiến độ yêu cầu.

- Đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác theo quy định; đảm bảo giao thông thông suốt; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Chủ động phương án tổ chức thi công, nguồn cung cấp vật liệu, phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA, địa phương và các đơn vị liên quan, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án. Các Nhà thầu phải có chỉ huy trưởng công trường có năng lực, thường xuyên ở hiện trường để xử lý, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh công tác giải ngân đảm bảo tiến độ giải ngân của các Dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND, Ban chỉ đạo GPMB tỉnh Sơn La;
- UBND, Ban chỉ đạo GPMB tỉnh Điện Biên;
- Các Vụ KHĐT, KHCN;
- Ban QLDA 1, 5;
- Tư vấn, Nhà thầu (Ban QLDA sao gửi);
- Lưu: VT. CGĐ(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Công


PHỤ LỤC 1

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO (KM321÷KM406)

TT

Gói thầu (Lý trình)

Nhà thầu

SL thi công/ Tổng SL

Khởi công

Kết thúc

Gia hạn HĐ

MB bàn giao/ Tổng MB

MB bàn giao vướng mắc

1

Gói thầu số 1

Km321÷Km330

LD Cty CP ĐT&XD423 và Cty VT&XDCT

27,7/49,9 tỷ (55,5%)

31/8/2006

31/7/2008

 

8,5/9 km

0,53 km TT;

0,48 km PT

2

Gói thầu số 2

Km330÷Km337

Cty XDCT56 – Bộ QP

4,4/11,2 tỷ (39,2%)

10/8/2006

10/6/2008

 

6,2/7km

0,59 km TT;

0,14 km PT

3

Gói thầu số 3

Km337÷Km344

LD Cty XD99 – Bộ QP và Cty XDCTGT810

17,1/22,5 tỷ (78,7%)

31/8/2006

30/6/2008

 

7/7km

0,51 km TT;

1,37 km PT

4

Gói thầu số 4

Km344÷Km352

Cty đường 126

7,25/16,1 tỷ (45%)

09/01/2007

24/11/2008

 

8/8km

0,97 km TT;

0,305 km PT

5

Gói thầu số 5

Km352÷Km359

Cty CP ĐTTM & XDGT1

16,5/48,5 tỷ (35,2%)

29/4/2006

29/3/2008

 

4/7km

1,54 km TT;

1,1 km PT

6

Gói thầu số 6

Km359÷Km369

Cty Vật tư Vận tải & XDCTGT

7,05/18,26 tỷ (41,8%)

09/01/2007

09/11/2008

 

9,3/10 km

1,31 km TT;

1,49 km PT

7

Gói thầu số 7

Km369÷Km379

LD Cty CTGT208 và Cty Trường An – Bộ QP

54,6/65,0 tỷ (83%)

29/8/2005

29/7/2007

30/4/2008

10/10 km

0,05 km TT;

0,05 km PT

8

Gói thầu số 8

Km379÷Km385

LD Cty CP ĐT&XDGT và Cty CP ĐTXD&PTNT

34,9/54,16 tỷ (64%)

17/5/2006

17/02/2008

 

6/6km

 

9

Gói thầu số 9

Km385÷Km389

LD Cty CPĐT&XDCT1 và Cty TNHH XD Thành Phát

42,9/59,7 tỷ (72%)

05/11/2005

26/9/2007

30/4/2008

4/4km

 

10

Gói thầu số 10

Km289÷Km393

LD Cty Vĩnh Nguyên và Công ty CP XDCTGT246

37,6/61,8 tỷ (60%)

15/3/2006

03/02/2008

 

4/4km

 

11

Gói thầu số 11

Km393÷Km399

TCty TM&XD

23,5/41,1 tỷ (57%)

21/06/2006

11/5/2008

 

6/6km

 

12

Gói thầu số 12

Km399÷Km406

LD Cty CP XDCTGT872 và Cty CTGT Điện Biên

7,7/36,5 tỷ (22%)

08/12/2006

08/10/2008

 

5,9/7km

1,64km TT;

0,64km PT

 

PHỤ LỤC 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN (GIAI ĐOẠN 1)

TT

Gói thầu (Lý trình)

Nhà thầu

SL thi công/ Tổng SL

Khởi công

Kết thúc

Gia hạn HĐ

MB bàn giao/ Tổng MB

MB bàn giao vướng mắc

1

Gói thầu số 1

Km0÷Km7

Cty TNHH Sơn Lâm

12,7/46,55 tỷ (32,6%)

05/9/2007

05/3/2009

 

2,9/7 km

 

2

Gói thầu số 2

Km7÷Km16

Cty TNHH Huy Hoàng

9,8/25,55 tỷ (42,63%)

22/11/2006

22/5/2008

 

7/9 km

 

3

Gói thầu số 3

Km16÷Km25

LD Cty XD99-Bộ QP

14,4/31,22 tỷ (52,74%)

22/11/2006

14/9/2008

 

7,5/8 km

 

4

Gói thầu số 4

Km25÷Km34

Cty CP XD565

22,8/39,1 tỷ (76,09%)

22/11/2006

14/9/2008

 

7,8/8 km

 

5

Gói thầu số 5

Km34÷Km42

LD Cty 810 và Cty 838

19,9/57,75 tỷ (36,07%)

21/12/2006

24/10/2008

 

6,7/9 km

 

6

Gói thầu số 6

Km42÷Km52

Cty CP XD565

16,5/36,72 tỷ (46,12%)

21/12/2006

14/10/2008

 

7,9/9 km

 

7

Gói thầu số 7

Km52÷Km60

Cty XD17

16,4/39,46 tỷ (37,9%)

22/11/2006

14/9/2008

 

6,7/8 km

 

8

Gói thầu số 8

Km60÷Km68

Cty Đường bộ 471

25,4/60,22 tỷ (44,91%)

16/01/2007

16/11/2008

 

7,4/8 km

 

9

Gói thầu số 9

Km68÷Km75+800

Cty XDLH Vạn Cường

38,0/79,43 tỷ (55,9%)

12/4/2006

12/3/2008

 

6,4/7,8 km

 

 

PHỤ LỤC 3a

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM 0÷KM188 (DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1) – TIỂU DỰ ÁN 1 ĐOẠN KM0÷KM130

TT

Gói thầu (Lý trình)

Nhà thầu

SL thi công/ Tổng SL

Khởi công

Kết thúc

Gia hạn HĐ

MB bàn giao/ Tổng MB

MB bàn giao vướng mắc

1

Gói thầu số 1

Km0÷Km10

Cty CP XDGT Phú Thọ

4,7/23,7 tỷ (19,8%)

14/2/2008

14/2/2009

 

10/10 km

 

2

Gói thầu số 2

Km10÷Km18

Cty Tây Bắc

8,4/28,1 tỷ (29,9%)

31/8/2007

31/5/2008

 

8/8 km

 

3

Gói thầu số 3

Km18÷Km25+380

Cty CP Thành Công

4,8/24,1 tỷ (19,9%)

04/01/2008

04/01/2009

 

7,3/7,3 km

 

4

Gói thầu số 4

Km25+380÷Km37

Cty CP XD Miền Tây

4,5/56,8 tỷ (7,9%)

14/02/2008

14/02/2009

 

12,9/13 km

 

5

Gói thầu số 5

Km37÷Km50

Cty CP TVĐT & XD Hương Giang

6,8/35,4 tỷ (19,2%)

14/02/2008

14/02/2009

 

9,6/13 km

 

6

Gói thầu số 6

Km50÷Km68

Cty CP CTGT2 Hà Nội

7,08/51,3 tỷ (13,8%)

14/02/2008

14/02/2009

 

12,4/16 km

 

7

Gói thầu số 7

Km68÷Km79

Cty ĐT XD các CT

5,9/29,8 tỷ (19,8%)

14/02/2008

14/02/2009

 

9,5/11 km

 

8

Gói thầu số 8

Km79÷Km90

Cty CP XDCTGT 873

6,3/31,5 tỷ (20%)

14/02/2008

14/02/2009

 

9,2/11 km

 

9

Gói thầu số 9

Km90÷Km100

Cty CP118

7,7/38,7 tỷ (19,9%)

14/02/2008

14/02/2009

 

8,4/10 km

 

10

Gói thầu số 10

Km100÷Km110

LD Cty CPXDGT Yên Bái và Cty TNHHXDTH Minh Đức

5,7/28,9 tỷ (19,7%)

03/3/2008

03/3/2009

 

7,4/10 km

 

11

Gói thầu số 11

Km110÷Km120

Cty TNHH XD Minh Quang

4,9/24,8 tỷ (19,7%)

03/3/2008

03/3/2009

 

9/10 km

 

12

Gói thầu số 12

Km120÷Km130

Cty Việt Bắc – Bộ QP

6,8/34,1 tỷ (20%)

03/3/2008

03/02/2009

 

7,1/8 km

 

 

PHỤ LỤC 3b

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL70 ĐOẠN KM0÷KM188 (DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1) – TIỂU DỰ ÁN 2 ĐOẠN KM130÷KM188

TT

Gói thầu (Lý trình)

Nhà thầu

SL thi công/ Tổng SL

Khởi công

Kết thúc

Gia hạn HĐ

MB bàn giao/ Tổng MB

MB bàn giao vướng mắc

1

Gói thầu số R13

Km130÷Km145

Chưa đấu thầu

 

 

 

 

 

 

2

Gói thầu số R14

Km145÷Km159

Cty CP XD&ĐT 122

5,79/28,96 tỷ (20%)

12/01/2008

12/02/2009

 

/14km

 

3

Gói thầu số R15

Km159÷Km170

LD Cty XDCTGT874 và Cty CPĐT&XDGTVT Thăng Long

7,0/29,54 tỷ (23,7%)

20/10/2007

20/12/2008

 

/11 km

 

4

Gói thầu số R16

Km170÷Km180

Cty XD472 – TCty XD Trường Sơn

8,79/26,36 tỷ (33,3%)

20/10/2007

20/11/2008

 

/10 km

 

5

Gói thầu số R17

Km180÷Km188

Cty ĐT XD Quyết Tiến

4,2/21,2 tỷ (19,8%)

12/01/2008

12/01/2009

 

/8 km

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 87/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0 - Km188 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.624
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112