Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 82/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 82/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 82/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO THỂ LỰC VÀ TẦM VÓC NGƯỜI VIỆT NAM
(giai đoạn 2007 - 2030)

Ngày 09 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về Chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam (giai đoạn 2007-2030). Tham dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Thể dục thể thao, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo các nội dung cơ bản của Chương trình và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Xây dựng và thực hiện Chương trình tổng thể về nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam:

- Đây là Chương trình khung, cần phải bao quát, lồng ghép các chương trình, đề án, dự án có liên quan từ Trung ương xuống địa phương, cơ sở. Chương trình cần được xây dựng thiết thực, hiệu quả, khả thi, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Cần làm rõ hơn các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình gắn với điều kiện cụ thể và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong mỗi giai đoạn.

- Đồng ý về nguyên tắc có 4 Đề án; các Đề án của Chương trình phải có mục tiêu cụ thể, rõ rệt cho từng giai đoạn và bảo đảm tính khả thi. Trong từng Đề án, khi xây dựng chi tiết cần nêu rõ các chương trình, đề án, dự án liên quan đã và đang triển khai; các nội dung mới được chỉnh sửa hoặc bổ sung; cơ quan chủ trì, đề xuất cơ chế đặc thù, nguồn lực, tổ chức thực hiện..., nhằm đảm bảo sự lồng ghép có hiệu quả nhất tất cả các chương trình, đề án, dự án liên quan.

- Chương trình cần được xây dựng và triển khai theo quan điểm đẩy mạnh xã hội hóa; tuyên truyền, vận động, huy động mọi người dân, mọi gia đình, mọi tổ chức, mọi nguồn lực cùng tham gia thực hiện các mục tiêu của Chương trình; Nhà nước đầu tư có trọng điểm, giữ vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và điều phối hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan.

- Về tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện: Ủy ban Thể dục thể thao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm điều phối thực hiện Chương trình này.

3. Giao Ủy ban Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam (giai đoạn 2007-2030), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng , các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư , Tài chính, Ủy ban Thể dục thể thao, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTKH, KG, Website Chính phủ;
- Lưu VX (5), VT.30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 82/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.924
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219