Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 796/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 796/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ GẮN VỚI SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 36/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 23 tháng 10 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/10/2005 về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Phạm Vũ Luận, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia Đoàn Chủ tịch còn có các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí đại diện Cơ quan thường trực công tác quốc phòng, Bộ Quốc phòng; đại diện cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ban Chỉ huy Quận Hai Bà Trưng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ban Chỉ huy quân sự, các đồng chí làm công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị cơ bản nhất trí với đánh giá của Ban Chỉ huy quân sự Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng nói chung và cho học sinh, sinh viên nói riêng trong 5 năm qua và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Sau khi tiếp thu ý kiến tham luận của các đơn vị đồng chí Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Bộ, thay mặt Chỉ huy trưởng kết luận một số nội dung sau đây:

I. VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG

1. Phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, của Ban Chỉ huy quân sự các cấp và đội ngũ làm chuyên trách công tác quốc phòng, quân sự của các đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong những năm tiếp theo góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

2. Tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, các Quyết định của Bộ Quốc phòng về quốc phòng, quân sự.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chỉ huy các cấp đối với hoạt động của công tác quốc phòng, quân sự và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự các cấp, lực lượng tự vệ, lực lượng bảo vệ, phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho cơ quan, đơn vị và trên địa bàn trong mọi tình huống.

II. VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, bổ sung, phân loại các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng theo đúng nội dung, chương trình quy định. Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác GDQP-AN; đảm bảo đến hết năm 2010 hoàn thành cơ bản việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương.

2. Về GDQP-AN cho học sinh, sinh viên: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã ban hành; tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho học sinh, sinh viên đúng quy định. Đầu tư mua sắm thiết bị, sách giáo khoa, giáo trình để phục vụ cho giảng dạy và học tập. Thực hiện tốt việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng ngắn hạn, dài hạn ghép môn để bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQP-AN trong các nhà trường; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng văn bằng 2 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG

1. Kịp thời kiện toàn và củng cố các Ban CHQS khi có thay đổi về cơ cấu, nhân sự; xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban CHQS các cấp; bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm công tác quốc phòng, quân sự. Thực hiện tốt nền nếp giao ban công tác quốc phòng, quân sự và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để làm tốt việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ và lực lượng dân quân tự vệ. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, giữ vững ổn định trong đơn vị; đề xuất việc chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng khu vực phòng thủ theo chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước; củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là trên các địa bàn trọng yếu.

2. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ để xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào của Ngành giáo dục; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chế độ, chính sách có liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh. Phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn hỗ trợ, học tập giúp đỡ trao đổi về khoa học công nghệ phục vụ công tác quốc phòng, quân sự.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng, quân sự theo thẩm quyền quy định.

Thực hiện tốt Quy chế giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng; Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng, Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo định kỳ 6 tháng và một năm về Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự Bộ (báo cáo 6 tháng trước ngày 20/5, báo cáo năm trước ngày 20/11 hàng năm).

Địa chỉ gửi báo cáo:

Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 – Đại Cồ Việt – Hà Nội.(Liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Điện thoại: 04.38683760 và 0983.836.889 – Fax: 04.38684158 – E-mail: nxtiengdqp@moet.gov.vn).

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Chính phủ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, các Bộ, ngành liên quan một số nội dung nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng - an ninh trong thời gian tới như sau:

1. Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên GDQP-AN văn bằng 2 để triển khai và tổ chức thực hiện.

2. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đầu tư, cấp vốn xây dựng các trung tâm GDQP sinh viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy với số lượng học sinh, sinh viên ngày càng tăng hiện nay.

3. Đề nghị Hội đồng GDQP-AN Trung ương cho phép tổ chức các lớp BDKTQP-AN cho các đối tượng 2, 3, 4, tại cơ quan, đơn vị trên cơ sở chương trình, nội dung, thời gian và đội ngũ giảng viên, báo cáo viên theo quy định của Hội đồng GDQP-AN Trung ương.

4. Đề nghị Hội đồng GDQP-AN Trung ương nghiên cứu, xem xét nội dung, chương trình BDKTQP-AN cho các đối tượng hiện nay về thời gian, thời lượng kiến thức để công tác BDKTQP-AN đạt được hiệu quả và chất lượng theo yêu cầu.

5. Đề nghị Hội đồng GDQP-AN Trung ương xem xét tăng phụ cấp trách nhiệm, chế độ đãi ngộ đối với những cán bộ phụ trách công tác quốc phòng, quân sự, công tác dân quân tự vệ ở các đơn vị, địa phương.

6. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các công ty, xí nghiệp sản xuất, cung ứng thiết bị GDQP nâng cao năng lực sản xuất để cung cấp cho các địa phương, đơn vị đầy đủ thiết bị theo quy định.

7. Đề nghị cơ quan quân sự địa phương có hướng dẫn và phối hợp để xây dựng Kế hoạch phòng thủ khu vực đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước đóng trên địa bàn.

Những năm tiếp theo tình hình thế giới, trong nước và khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước; đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Do đó, cùng với việc chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Ngành giáo dục - đào tạo cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ban, ngành và các địa phương để duy trì sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế của đất nước.

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Vũ Luận (để phối hợp chỉ đạo)
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để phối hợp chỉ đạo);
- Cơ quan TT công tác QP, BQP;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 796/TB-BGDĐT ngày 16/11/2009 về kết luận Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP gắn với sơ kết Chỉ thị 36/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.223

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!