Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 79/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 02/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 79/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 06/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 79/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 02/2008

Ngày 03/03/2008, Bộ trưởng Hồ nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban thường kỳ tháng 02/2008. Khách mời dự họp có đại diện Bộ Nội vụ. Dự họp có các Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Trần Doãn Thọ, Nguyễn Hồng Trường, Lê Mạnh Hùng; Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy cơ quan bộ, Công đoàn GTVT VN, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Viện, Ban phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm tin học, Văn phòng Ủy ban ATGTQG, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2008, trọng tâm công tác tháng 03/2008; ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị …, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác 2 tháng đầu năm. Tuy nhiên vẫn còn những công việc thực hiện chậm, chưa đạt tiến độ yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần tập trung, quyết liệt hơn nữa để tạo đà hoàn thành trách nhiệm kế hoạch năm 2008.

Bộ trưởng phê duyệt nội dung công tác tháng 03/2008 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban, ý kiến chỉ đạo của các Thứ trưởng đối với các cơ quan, đơn vị và nhấn mạnh thêm các vấn đề sau đây:

1. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án:

- Dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi): đây là một công việc yêu cầu tiến độ gấp, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Đường bộ VN và các cơ quan liên quan đã phối hợp tốt, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành để trình Chính phủ đúng thời hạn, lưu ý xem xét toàn diện mọi lĩnh vực, vấn đề, bảo đảm chất lượng soạn thảo.

- Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế khẩn trương hoàn thành dự thảo chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2008, báo cáo Bộ trưởng.

2. Công tác quản lý đầu tư XDCT:

- Kế hoạch 2008 được triển khai sớm cùng các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

- Lãnh đạo Bộ, các cơ quan tham mưu của Bộ đã kiên trì làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành để tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Các Vụ, Cục nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định mới để khẩn trương triển khai, hướng dẫn thực hiện, đồng thời tiếp tục rà soát các khó khăn, bất cập cần điều chỉnh.

- Chính phủ đã có kế hoạch bố trí vốn để tiếp tục thực hiện các dự án dở dang, Vụ Kế hoạch đầu tư dự thảo văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác quản lý giải ngân các dự án, Vụ Tài chính khẩn trương trình Bộ trưởng biện pháp quản lý dòng tiền của dự án, không để tiếp diễn tình trạng sử dụng sai mục đích vốn giải ngân cho dự án.

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai các dự án trọng điểm đã xác định trong chương trình công tác năm của Bộ.

3. Công tác vận tải, an toàn giao thông:

- Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với các Vụ, Cục liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2008/NQ-CP , xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc đến các địa phương. Lập kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2008/NQ-CP tại các địa phương trong tháng 4/2008.

-Về các quy định liên quan đến hợp tác xã vận tải ô tô (theo quyết định số 16 và 17/2007/QĐ-BGTVT). Vụ Vận tải khẩn trương hoàn thành chương trình khảo sát, có báo cáo làm rõ tính hợp pháp, hợp lý của các quy định liên quan để công khai với công luận.

- Hàng tháng, Vụ Vận tải phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGTQG có báo cáo và đánh giá cụ thể về tình hình tai nạn giao thông, kế hoạch thực hiện tiếp theo để cập nhật đưa vào báo cáo giao ban.

- Cục Đường bộ VN chủ trì khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và ủng hộ trong quá trình thực hiện.

4. Công tác khác:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng năm 2008, Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ hàng quý có báo cáo kết quả thực hiện, đưa vào báo cáo giao ban.

- Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác truyên truyền liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành, làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền.

- Các công tác liên quan đến Quốc hội:

+ Dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi): phải hoàn thành theo đúng chương trình công tác của Chính phủ và của Quốc hội.

+ Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác an toàn giao thông: Văn phòng Bộ là đầu mối tham mưu thực hiện.

+ Văn phòng Bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo “Quy định việc giải quyết kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và thực hiện cam kết của Bộ GTVT trước Quốc hội”, báo cáo Bộ trưởng.

+ Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ dự thảo văn bản trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội và kiến nghị của cử tri khẩn trương hoàn thành, trả lời đúng nội dung yêu cầu.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo)
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Các ban QLDA Thuộc Bộ;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- Lưu VT, TH (6b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 79/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 02/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196