Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 78/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 78/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 19/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 78/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH GIA LAI

Ngày 11 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo và kiến nghị Thủ tướng giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, tỉnh Gia Lai đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện, kinh tế-xã hội đang từng bước phát triển, an ninh, chính trị được giữ vững. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kịp thời, đánh giá tình hình, rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội để từ đó có những giải pháp tích cực, đồng bộ phấn đấu quyết liệt hoàn thành mục tiêu đã đề ra; đồng thời, các Bộ, ngành Trung ương cần quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Tỉnh.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Đồng ý chủ trương cho các đơn vị: Tổng công ty hóa chất, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty 15 (Binh đoàn 15, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Xí nghiệp tư doanh Đức Long... xây dựng dự án Khu liên hợp sản xuất các sản phẩm từ cao su tại Gia Lai. Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án, xây dựng phương án kinh doanh đảm bảo có hiệu quả, hoạt động đúng pháp luật.

2. Đồng ý về nguyên tắc chuyển 50.000 ha đất rừng nghèo sang trồng cây cao su. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Gia Lai và các Bộ, ngành liên quan xem xét cụ thể quy hoạch, thực hiện việc chuyển giao đất theo quy định.

3. Đồng ý giao một số diện tích rừng tại tỉnh Gia Lai cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty 15 (Binh đoàn 15) để quản lý, khoanh nuôi và trồng rừng. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Gia Lai và các Bộ, ngành liên quan rà soát lại diện tích rừng (kể cả diện tích rừng do các nông, lâm trường cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty 15 đảm bảo ổn định cho cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ và nhận đồng bào tại chỗ vào làm việc, có cuộc sống ổn định lâu dài. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty 15 phải xây dựng phương án cụ thể, thống nhất với địa phương để triển khai thực hiện.

4. Về đề nghị giao cho Tỉnh thu thuế giá trị gia tăng Công trình Thủy điện Ia Ly: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đầu tư đường 669 (tuyến đường vào Thủy điện An Khê-Ka Nát): giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí vốn đầu tư tuyến đường này. Số vốn đầu tư được tính vào tổng mức đầu tư công trình Thủy điện An Khê-Ka Nát.

6. Đồng ý hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giao Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa-Thông tin tổng hợp chung, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về đề nghị đầu tư Bệnh viện khu vực Đức Cơ: trước mắt, tập trung đầu tư nâng cấp bệnh viện tuyến huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo việc lập dự án nâng cấp Bệnh viện huyện Đức Cơ, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Y tế để đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đầu tư tập trung hàng năm.

8. Về quy hoạch đường sắt lên Tây Nguyên: Bộ Giao thông -Vận tải chỉ đạo sớm việc quy hoạch tuyến đường sắt nối giữa Gia Lai, Đăk Nông và một số địa điểm của khu vực Tây Nguyên phù hợp với quy hoạch khai thác, vận chuyển bôxít và phát triển công nghiệp nhôm của khu vực.

9. Về hỗ trợ đầu tư vốn để Bộ Quốc phòng di chuyển 2 kho đạn là Kho đạn CK 54/QK 5 và Kho đạn Biển (TP Pleiku): Bộ Quốc phòng chỉ đạo lập dự án đầu tư di chuyển 2 kho đến vị trí mới và làm việc với tỉnh Gia Lai để bố trí địa điểm mới. Tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu áp dụng chính sách khai thác quỹ đất nơi cũ để tạo vốn đầu tư nơi mới; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để hỗ trợ thêm cho việc di dời 2 kho đạn trên.

10. Về đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông: Bộ Quốc phòng xem xét ưu tiên đầu tư trước đoạn đường qua tỉnh Gia Lai để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.

Văn phòng Chính phủ  xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng , các Phó TTg CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp, Quốc phòng, Y tế, Văn hóa-Thông tin;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp cao su Việt Nam;
- Tổng công ty 15 (Binh đoàn 15-Bộ Quốc phòng), Tổng công ty hóa chất Việt Nam
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, CN, NN, NC, ĐMDN, IV, TTBC; Website Chính phủ;
- Lưu VT, ĐP (5), B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 78/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110