Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 7728/TB-BNN-VP năm 2016 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 7728/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7728/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN THANH NAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Trn Thanh Nam đã chủ trì làm việc với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA). Cùng dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Chế biến nông lâm thủy sản và Ngh mui.

Sau khi nghe Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trình bày, gii thiệu về: nông nghiệp hữu cơ thế giới, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, cơ hội thách thức, giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và qua ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận như sau:

1. Đánh giá chung: Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là sản phẩm đòi hỏi mức độ cao nht của thực hành nông nghiệp tốt với những yêu cầu cao và nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển. Thời gian vừa qua, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Thành viên chính thức của Hiệp hội phong trào Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế (IFOAM) đã có những đóng góp nhất định trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chun PGS về nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các địa phương.

2. Về công tác tiêu chuẩn quy chuẩn: Hiện nay, sản xuất hữu cơ là khuyến khích áp dụng. Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 11041:2015) hoặc tiêu chuẩn do các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công bvà đăng ký sự phù hợp trong quá trình sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thsản phẩm trng trọt và chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ nếu xét thấy đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành về chất lượng nông sản thực phẩm, an toàn thực phẩm và cơ sở pháp lý cho sự lựa chọn của người tiêu dùng.

3. Giao V Khoa hc công ngh và Môi trường:

- Tổng hợp, trình Bộ phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghvà các cơ quan liên quan để rà soát, đánh giá sự phù hợp, khả thi của TCVN 11041:2015 và có đề xuất sửa đổi nếu cần thiết;

- Phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về công tác tiêu chun nông nghiệp hữu cơ, tập trung định hướng nhà sản xuất xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở nhằm kiểm soát chất lượng, tạo dựng uy tín;

- Hướng dẫn các nhà sản xuất về các hoạt động liên quan đến đăng ký chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

4. Giao Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối

- Kiểm tra, rà soát số liệu về sự tăng trưởng sản phẩm hữu cơ Việt Nam thời gian qua;

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội để phối hợp tổ chức Hội thảo kết nối cung cu, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm hữu cơ tại Ba Vì.

5. Đề nghị Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam: phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ triển khai các nội dung trên và chủ động thực hiện các hoạt động sau:

- Đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ;

- Tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân, mô hình nông nghiệp hữu cơ tại các địa phương áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của công chúng và thúc đẩy phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

- Tham gia đề xuất và xây dựng các chính sách cho phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ KHCN&MT;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, BVTV, Thú y, CB
, QLCL;
- Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 7728/TB-BNN-VP năm 2016 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175