Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 7601/2006/TB-BTM về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 7601/2006/TB-BTM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 06/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

Số: 7601/TB-BTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2006

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể
- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Sở Thương mại/Sở Thương mại và Du lịch

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chính kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Thương mại,

Bộ Thương mại đã tiến hành rà soát và niêm yết công khai quy trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Thương mại tại trụ sở làm việc và các địa điểm tiếp nhận hồ sơ của Bộ. Danh mục chi tiết các thủ tục hành chính và quy trình thực hiện được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại (http://www.mot.gov.vn).

Mọi ý kiến thắc mắc, các vấn đề cần hướng dẫn, giải đáp liên quan đến quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, đề nghị các cơ quan, người dân và doanh nghiệp liên hệ với cán bộ có trách nhiệm theo địa chỉ và số điện thoại được nêu trong từng quy trình.

Mọi ý kiến phản ánh về hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đề nghị các cơ quan, người dân và doanh nghiệp gửi về Bộ Thương mại theo địa chỉ:

- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Thương mại:

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hà Nội (bằng đường Bưu điện hoặc thông qua Hòm thư góp ý của Bộ Thương mại đặt tại địa chỉ nêu trên).

Email: cchc@mot.gov.vn

Số điện thoại (đường dây nóng): (04)8.262.528/0912.046.665

                                                            (04)9.365.384/0913.011.999

Số Fax: (04) 8.264.696

- Thanh tra Bộ:

Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội (bằng đường Bưu điện hoặc thông qua Hòm thư góp ý của Bộ Thương mại đặt tại địa chỉ nêu trên).

Email: thanhtracchc@mot.gov.vn

Số điện thoại (đường dây nóng): (04)8.253.955/0903.404.990

Số Fax: (04)8.255.369

Bộ Thương mại xin thông báo để các cơ quan, người dân và doanh nghiệp biết và phối hợp với Bộ Thương mại trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ "để báo cáo";
- Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ;
- Vụ Thương mại Điện tử "để đăng lên MOT";
- Lưu: VT, TCCB, TTr, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

DANH MỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CỦA BỘ THƯƠNG MẠI
(Gửi kèm theo Thông báo số 7601/TB-BTM ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Thương mại)

STT

Tên thủ tục

Đơn vị thực hiện

1

Giấy phép kinh doanh thuốc lá

Vụ Chính sách thị trường trong nước

2

Phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để tiếp thị đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

3

Phê duyệt kế hoạch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất máy móc, vật tư, thiết bị của nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

4

Xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất thuộc các dự án đầu tư trong nước

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

5

Xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất thuộc các dự án đầu tư nước ngoài

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

6

Cấp giấy phép cho thương nhân nước ngoài đặt chi nhánh và hoạt động tại Việt Nam

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

7

Cấp giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

8

Cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ khác liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

9

Giấy phép nhập khẩu đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Vụ Xuất nhập khẩu

10

Giấp phép nhập khẩu xe hai bánh, ba bánh gắn máy có dung tích động cơ từ 175cm3 trở lên

Vụ Xuất nhập khẩu

11

Giấy phép nhập khẩu đối với súng đạn thể thao

Vụ Xuất nhập khẩu

12

Giao chỉ tiêu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng muối, thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm và đường tinh luyện, đường thô

Vụ Xuất nhập khẩu

13

Giấy phép nhập khẩu gỗ có nguồn gốc Campuchia

Vụ Xuất nhập khẩu

14

Giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà để tiêu thụ ở thị trường trong nước

Vụ Xuất nhập khẩu

15

Giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế.

Vụ Xuất nhập khẩu

16

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Vụ Xuất nhập khẩu

17

Giấy phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu 

Vụ Xuất nhập khẩu

18

Giấy phép tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

19

Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu (chỉ làm một lần vào đầu năm mang tính kế hoạch)

Vụ Xuất nhập khẩu

20

Thông báo giao chỉ tiêu xuất khẩu gạo theo các hợp đồng có sự can thiệp của Chính phủ

Vụ Xuất nhập khẩu

21

Xét thưởng thành tích xuất khẩu

Vụ Xuất nhập khẩu

22

Cấp hạn ngạch cho hàng dệt may sang Hoa Kỳ

Ban Dệt may

23

Cấp Visa, Giấy phép xuất khẩu (E/L) hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

24

Giấy chứng nhận xuất xứ mặt hàng giày dép đi EU (C/O Form A)

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

25

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc (C/O Form E)

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

26

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu sang các nước ASEAN (C/O Form D)

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

27

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu sang Lào (C/O Form S)

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

28

Giấy phép xuất khẩu kim cương thô

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

29

Giấy phép quá cảnh hàng hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ Việt Nam

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

30

Giấy phép quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

31

Giấy phép quá cảnh hàng hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam

Các phòng Giấy phép xuất nhập khẩu

32

Xem xét và chấp thuận cho thương nhân tổ chức khuyến mại dưới hình thức vé số dự thưởng

Cục Xúc tiến Thương mại

33

Đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm ở nước ngoài

Cục Xúc tiến Thương mại

34

Phê duyệt, thẩm định các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Cục Xúc tiến Thương mại

35

Quy chế tiếp công dân

Thanh tra Bộ

Ghi chú:

1. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính có số thứ tự từ 01 đến 22 (do các Vụ, Ban thuộc Cơ quan Bộ thực hiện) được niêm yết tại trụ sở làm việc của Bộ Thương mại (21 Ngô Quyền, Hà Nội). Riêng các thủ tục hành chính có số thứ tự 08 và số thứ tự 14 hiện nay chưa có quy trình cụ thể vì đang chờ văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết về trình tự, thủ tục.

2. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính có số thứ tự từ 23 đến 31 (do các Phòng Giấy phép Xuất nhập khẩu thực hiện) được niêm yết tại trụ sở các Phòng Giấy phép Xuất nhập khẩu.

3. Quy trình thực hiện các thủ tục hành chính có số thứ tự từ 32 đến 34 (do Cục Xúc tiến Thương mại thực hiện) được niêm yết tại trụ sở làm việc của Cục Xúc tiến Thương mại (20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

4. Quy chế tiếp công dân được niêm yết tại Phòng Tiếp dân (91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội).

5. Toàn bộ các quy trình và quy chế tiếp công dân được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại (địa chỉ: http://www.mot.gov.vn)

6. Đường dây nóng: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Thương mại. Số điện thoại: (04)8.262.528/0912.046.665 hoặc (04)9.365.384/0913.011.999; email: cchc@mot.gov.vn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 7601/2006/TB-BTM về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.926
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40