Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 756/TB-CP năm 2013 kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận tại cuộc họp về kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 02/2003/QĐ-UBND về Quy hoạch mạng lưới trường học

Số hiệu: 756/TB-CP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỨA NGỌC THUẬN TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2003/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC

Ngày 07 tháng 10 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận đã chủ trì cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy hoạch mạng lưới trường học. Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận kết luận chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo đề cương chi tiết nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy hoạch mạng lưới trường học, để hướng dẫn cho các Sở ngành thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện báo cáo và tổ chức tổng kết tại từng quận - huyện.

Nội dung đề cương tổng kết phải đánh giá kết quả làm được, chưa làm được, nguyên nhân, kiến nghị, đề ra phương hướng thực hiện trong những năm tới; phương hướng phải cập nhật thông tin về quy hoạch của thành phố đến năm 2025; quy hoạch đất dành cho giáo dục ở từng quận, huyện trên cơ sở dự báo quy mô dân số, số lượng học sinh các cấp học, ngành học; quy hoạch đất dành cho trường chuyên nghiệp…, kinh phí triển khai thực hiện, lộ trình thực hiện phải mang tính khả thi cao.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi tiến độ tổ chức Tổng kết của các quận - huyện; tổng hợp dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy hoạch mạng lưới trường học trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận đến Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, ĐTMT, THKH;
- Lưu:VT, (VX/Nh) H.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 756/TB-CP năm 2013 kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận tại cuộc họp về kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 02/2003/QĐ-UBND về Quy hoạch mạng lưới trường học

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7