Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 69/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 69/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NINH THUẬN

Ngày 26 tháng 01 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đồng bào các dân tộc tỉnh Ninh Thuận về những kết quả đạt được trong năm 2012: tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 10,3%, GDP bình quân đầu người đạt 19,1 triệu đồng; thu ngân sách đạt 1.320 tỷ đồng, vượt thu 80 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực; tỷ trọng du lịch, dịch vụ tăng khá; trong thời gian qua một số dự án lớn đã được đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn thu ngân sách; các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,52%; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; làm tốt công tác an toàn giao thông.

Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/1998/NQ-CP của Chính phủ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tội phạm. Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu và trực tiếp triển khai biện pháp quyết liệt bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ với các quan tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của Tỉnh còn nhỏ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; hạ tầng kinh tế, xã hội tuy được cải thiện nhưng còn nhiều bất cập; nguồn thu ngân sách thấp, nguồn lực đầu tư và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 mà Tỉnh đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 mà Tỉnh đã đề ra; chú trọng chính sách an sinh xã hội; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào một số dự án quan trọng để tạo bước đột phá phát triển nhanh và bền vững.

2. Phát huy các Chương trình hợp tác với các tỉnh lân cận; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại cho công dân; đồng thời có giải pháp và triển khai quyết liệt việc giảm thiểu tai nạn giao thông nhất là trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ.

3. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Chú trọng và làm tốt hơn nữa phát triển giáo dục, y tế; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững. Quan tâm chỉ đạo để bảo đảm các điều kiện cần thiết cho nhân dân đón tết Quý Tỵ 2013 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

5. Về công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và Công an đối với công tác này.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phát động rộng rãi phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm; đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức, có nội dung, cách làm phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

- Tiếp tục phát huy thành tích năm 2012 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có kế hoạch, giải pháp đồng bộ, triển khai quyết liệt hơn nữa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đạt trên 03 tiêu chí là giảm số vụ, số người chết và số người bị thương.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xem xét giải quyết các kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Giao Văn phòng Chính phủ rà soát, đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về bố trí vốn để triển khai các dự án thành phần di dân, tái định cư phục vụ xây dựng 02 nhà máy điện hạt nhân:

- Về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Dự án di dân, tái định cư phục vụ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 15/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng khu nghĩa trang; xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân: Giao Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét xử lý. Nếu vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về hỗ trợ vốn đầu tư tuyến đường ven biển: Tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện theo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã được giao trong giai đoạn 2012 - 2015; Trường hợp giải ngân hết vốn, Tỉnh báo cáo và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ: các Bộ, ngành thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 15/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2012. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát lại quy mô các hạng mục đầu tư giai đoạn I, sắp xếp thứ tự ưu tiên, xác định nhu cầu vốn, đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về dự án muối Quán Thẻ và việc hỗ trợ vốn đối ứng ODA: các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 224/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2012, số 250/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2012 và văn bản 534/CV-VPCP ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về bổ sung kế hoạch năm 2013 hỗ trợ có mục tiêu cho một số dự án, công trình cấp bách của Tỉnh: Tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã được giao năm 2013; trường hợp giải ngân hết vốn, Tỉnh báo cáo và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

7. Về hỗ trợ vốn đầu tư đoạn phía Nam đường đôi nối thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Tỉnh chủ động sử dụng vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; trường hợp khó khăn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ trang bị xe cảnh sát dẫn đường và xe chữa cháy: đề nghị Bộ Công an xem xét xử lý.

9. Về hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán 2013: Tỉnh rà soát các đối tượng cần hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, phân bổ đến đúng đối tượng cần hỗ trợ theo quy định.

10. Về chính sách ưu đãi cho Nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Thuận: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT;
Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, NC, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3).V 38

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 69/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78