Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 68/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 68/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 68/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KON TUM.

Ngày 02/4/2007 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ và Tổng công ty Giấy Việt Nam. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Kon Tum là tỉnh nghèo, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, kinh tế-xã hội đang từng bước phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhưng nhìn chung phát triển kinh tế chưa đồng đều, nhất là công nghiệp do điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Tỉnh cần có những giải pháp tích cực, đồng bộ phấn đấu quyết liệt, nhất là tập trung chỉ đạo xóa đói giảm nghèo. Các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hơn nữa, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Tỉnh để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sớm đưa Kon Tum thoát khỏi tỉnh nghèo.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Đồng ý hỗ trợ vốn để thực hiện tiểu dự án đường giao thông Đăk Kôi-Đăk Pxi (thuộc dự án đường giao thông Đăk Ruồng-Đăk Pxi). Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn trong dự toán kế hoạch ngân sách năm 2008 và 2009. Trước mắt, năm 2007 cho tạm ứng vốn kế hoạch năm 2008 để triển khai đảm bảo tiến độ công trình.

2. Đồng ý giao lại quỹ đất còn lại đã được quy hoạch trồng cây nguyên liệu giấy theo Quyết định số 1070/QĐ-TTg ngày 20/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tỉnh Kon Tum quản lý để kêu gọi đầu tư. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum và các Bộ, ngành liên quan rà soát diện tích đất còn lại, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum và các Bộ, ngành liên quan xem xét, đánh giá dự án Nam Mo Ray do Binh đoàn 15 làm chủ dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp dự án không hiệu quả thì giao lại quỹ đất cho tỉnh Kon Tum.

4. Về đề nghị cho Công ty TNHH INNOVGREEN (Đài Loan) mua lại diện tích rừng nguyên liệu giấy của Công ty Nguyên liệu Giấy miền Nam thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp thẩm định năng lực nhà đầu tư, nếu đủ điều kiện thì cấp phép đầu tư. Việc chuyển nhượng lại diện tích rừng nguyên liệu nói trên, Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam thuê kiểm toán xác định giá trị tài sản và phối hợp với Bộ Tài chính làm thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.

5. Về một số kiến nghị liên quan đến Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Tỉnh thực hiện theo đúng Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Các quy định trước đây Chính phủ đã ban hành về Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được tiếp tục triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND tỉnh Kon Tum và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, IV, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP(5). B(40b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 68/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6