Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 67/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc chuẩn bị cuộc triển lãm Việt Nam năm 2000 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 67/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 24/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2000 

 

THÔNG BÁO

Y KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊMVỀ VIỆC CHUẨN BỊ CUỘC TRIỂN LÃM VIỆT NAM NĂM 2000

Ngày 25 tháng 04 năm 2000, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin và một số Bộ, ngành liên quan để xem xét việc chuẩn bị cuộc triển lãm Việt Nam năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/ 9.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin báo cáo Đề án Triển lãm và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến kết luận như sau :

1. Trên cơ sở Đề án đã được xây dựng và tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ Văn hóa - Thông tin bổ sung, sửa chữa, hoàn chỉnh Đề án theo hướng xác định rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của Triển lãm với phương châm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn.

2. Chủ đề của Triển lãm cần tập trung giới thiệu khái quát quá trình lịch sử Cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng (03/ 02/ 1930) đến ngày cách mạng tháng Tám thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (02/ 09/ 1945); 55 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, làm nổi bật những thành tựu của đất nước qua 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng .

3. Nội dung của triển lãm bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động : kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, v. v...

4. Hình thức hoạt động của triển lãm cần có tính hệ thống, tổng hợp theo lĩnh vực, phong phú, hấp dẫn đông đảo quần chúng : triển lãm, hội chợ, các hoạt động văn hóa khác, hội thảo.

5. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể trực tiếp trưng bày thành quả đấu tranh cách mạng và xây dựng thành phố tại cuộc triển lãm này. Các địa phương khác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham gia triển lãm theo chuyên ngành .

6. Cần chuẩn bị khẩn trương để có thể khai mạc Triển lãm vào ngày 19 tháng 8 năm 2000 hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 8 năm 2000 .

Uỷ quyền Bộ Văn hóa - Thông tin thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Triển lãm có sự tham gia của một số Bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin làm Trưởng ban.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng nội dung và hình thức của cuộc triển lãm này, Ban Chỉ đạo cần thành lập các tiểu ban tương ứng để xây dựng các cụm chuyên ngành của Triển lãm. Ban Chỉ đạo phải có Đề án tổng thể của Triển lãm và kịch bản hoạt động cụ thể của từng cụm chuyên ngành. Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức triển lãm và các hoạt động tại Triển lãm bảo đảm tính liên hoàn, phối hợp liên ngành chặt chẽ, thể hiện rõ chủ đề, mục đích, nội dung, yêu cầu của Triển lãm .

7. Nguồn vốn để tổ chức Triển lãm Việt Nam 2000 : Một phần do Ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp, phần còn lại lấy từ nguồn vốn của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp và các địa phương .

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên ,
- Thường vụ Bộ Chính trị (để b/c)
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND, HĐND các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các vụ : các cục,
- Lưu : VX (3b) , VT .

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 67/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc chuẩn bị cuộc triển lãm Việt Nam năm 2000 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31