Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 67/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 67/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 67/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ QUỐC HỘI

Ngày 07 tháng 3 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ và cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Văn phòng Quốc hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thiện phương án kiến trúc Nhà Quốc hội theo nhiệm vụ thiết kế và yêu cầu nâng cấp phương án kiến trúc đã được phê duyệt tại công văn số 643/TTg-CN ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm (500 chỗ); các giải pháp bảo đảm giao thông tại các đường Độc Lập, đường Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tổng hợp, chuẩn bị Báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội báo cáo Thường trực Chính phủ về các nội dung liên quan đến dự án, bao gồm: quá trình chuẩn bị dự án, công tác lựa chọn phương án kiến trúc, điều chỉnh quy hoạch Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, phương án và tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Viện Bảo tồn di tích sớm hoàn thành phương án tổng thể mặt bằng bảo tồn di tích 18 Hoàng Diệu trong tháng 3 năm 2008, cử người tham gia Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới).

3. Văn phòng Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ thiết kế mặt bằng và không gian kiến trúc phòng họp Quốc hội trong tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBND thành phố Hà Nội;
- BQL DA ĐTXD Nhà QH và HT Ba Đình (mới);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: VX, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 67/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90