Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 61/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 61/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC

Ngày 13 tháng 01 năm 2013, tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc và đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh trong vùng.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; các báo cáo chuyên đề về khai thác, chế biến khoáng sản; phát triển cây cao su và công tác an ninh chính trị vùng Tây Bắc; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với cả nước nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng. Dù phải đối mặt với những ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, sự gia tăng chống phá của các thế lực thù địch…, song, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong vùng đã phát huy tiềm năng lợi thế, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 9,64 %; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 4,4%; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, an ninh lương thực được đảm bảo; hạ tầng được cải thiện một bước. Về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội tiếp tục có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,42% so với năm 2011; tỷ lệ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động tăng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng cơ bản được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, các hoạt động đối ngoại được tăng cường và đạt kết quả tốt. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các địa phương trong vùng và các kết quả đạt được trong năm 2012.

Tuy nhiên, các tỉnh vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn và còn là vùng nghèo nhất so với các vùng trong cả nước; tỷ lệ hộ nghèo cao (25,6%); kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn bất cập; chất lượng nguồn nhân lực thấp; tình trạng dân di cư tự do và việc truyền đạo trái phép vẫn còn tiếp diễn phức tạp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn, nguy cơ gây mất ổn định; tình trạng khiếu kiện, tội phạm (nhất là tội phạm về ma tuý), tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

Trong thời gian tới, các địa phương trong vùng cần tập trung chỉ đạo để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2013, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đối với các tỉnh trong vùng:

a) Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Tổ chức thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị khoá XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

b) Tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo; rà soát quy hoạch, nhất là quy hoạch về nông lâm nghiệp (bảo vệ phát triển rừng, trồng cao su, khai thác chế biến khoáng sản) cho phù hợp. Tiếp tục, quan tâm hỗ trợ việc giúp nhân dân vùng tái định cư các dự án thuỷ điện để phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.

c) Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo. Nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi chia rẽ đoàn kết dân tộc, tuyên truyền, kích động thành lập “Vương quốc Mông”, hoạt động bất hợp pháp của tổ chức Dương Văn Mình, các hoạt động tôn giáo trái phép khác.

d) Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương hợp tác xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép; buôn bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em; chống buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới. Quản lý lao động tự phát ra nước ngoài làm thuê. Đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình tại các địa bàn trọng yếu, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

đ) Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, nhất là hệ thống chính trị cơ sở, địa bàn khó khăn, trọng yếu về an ninh, quốc phòng; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2 . Đối với Ban Chỉ đạo Tây Bắc

a) Đối với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo đã đề ra, trong đó thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc các tỉnh thực hiện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc.

- Phối hợp với các địa phương tham gia góp ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; phối hợp, nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển cây cao su; cơ chế, chính sách đặc thù đối với đồng bào tái định cư các dự án thuỷ điện; tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư vào vùng Tây Bắc, kết hợp tổ chức ủng hộ an sinh xã hội; phối hợp nắm tình hình quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản vùng Tây Bắc và việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc.

- Phối hợp với các lực lượng, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường đấu tranh, chống tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan chuyên trách và các thành viên kiêm nhiệm.

b) Đối với thành viên kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cần cụ thể hoá nhiệm vụ đối với các thành viên kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ, ngành mình trong Ban Chỉ đạo; chủ động phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cơ chế, chính sách, nhất là trong việc huy động, bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề và các nhiệm vụ công việc đã đề ra trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2013:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, cơ quan liên quan, rà soát, đánh giá quy hoạch phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ vùng Tây Bắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, cơ quan liên quan: Khảo sát, đánh giá tình hình về phát triển cây cao su vùng Tây Bắc và nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp; nghiên cứu, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù đối với đồng bào tái định cư các dự án thuỷ điện; di cư tự do; tình hình sản xuất kinh doanh, sử dụng đất và lao động của các nông, lâm trường quốc doanh.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, cơ quan liên quan, các địa phương vùng Tây Bắc tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội năm 2013.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản vùng Tây Bắc.

- Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề án Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2013 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Bộ Công an phối hợp các lực lượng nhằm đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng Tây Bắc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, cơ quan liên quan và các tỉnh vùng Tây Bắc biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quốc phòng, Ngoại giao, Uỷ ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh vùng Tây Bắc;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT;
các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu VT, V.III (3) Thg. 125

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 61/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234