Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TI BUỔI LÀM VIC VI LÃNH ĐO TỈNH CÀ MAU

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, tại thành phố Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, thuộc vùng sâu, vùng xa, Tỉnh đã có rất nhiều cố gắng trong lãnh đo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và phát triển tương đối toàn diện các mặt. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau về những kết quả đạt được trong thời gian qua. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan với quyết tâm cao, đoàn kết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, liên tục đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, chính quyền và vận động nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phát triển toàn diện. Tỉnh đã phát huy lợi thế của địa phương về nông nghiệp nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng (đặc biệt, ngành tôm đóng góp quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp cả nước); công nghiệp chế biến và dịch vụ, du lịch. Hạ tng kinh tế - xã hội phát triển, nhất là về giao thông; đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét.

Năm 2019 nền kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (theo giá so sánh) tăng 7% so với năm 2018; các chỉ số kinh tế - xã hội tăng trưởng cao so cùng kỳ, 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần ngành dịch vụ (trong đó, lĩnh vực dịch vụ chiếm 40,9% GRDP); thu ngân sách nhà nước vượt 20,8% dự toán; quy mô vốn của các doanh nghiệp thành lập mới và các dự án đầu tư vào tỉnh tăng mạnh so với năm 2018; giảm nghèo bn vững, tích cực (tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,74%; kế hoạch giảm 1,3%); tỷ lệ dân stham gia bảo him y tế, tt nghiệp trung học ph thông đu cao hơn mức bình quân chung cả nước. Các chỉ số PCI, PAPI, PAX INDEX đều tăng so với năm trước; chsố gia nhập thị trường đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố; tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Tuy nhiên, Cà Mau vẫn còn một số khó khăn: Quy mô nền kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh còn hạn chế; là một trong những tnh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; thu ngân sách mới đáp ứng được chi thường xuyên khoảng 44%, giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 60%, cơ sở hạ tầng liên kết vùng cũng còn nhiều khó khăn, GRDP bình quân đầu người tuy được cải thiện nhưng vẫn thấp hơn trung bình cả nước (đạt 73% mức bình quân cả nước), chất lượng lao động còn những hạn chế (đứng thứ 58/63 tỉnh, thành).

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Cà Mau. Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2016 - 2020;

2. Đẩy nhanh tái cấu trúc, tái cơ cấu kinh tế theo ngành, lĩnh vực, sản phẩm; tập trung sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là mặt hàng thủy sản (nhất là kế hoạch đầu tư, phát triển của ngành tôm) theo hướng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chú trọng hình thành các liên kết theo chuỗi hiệu quả và bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với thị trường, phát triển công nghiệp chế biến làm nền tảng để thúc đẩy sản xuất, giải quyết việc làm, thu ngân sách cho nhà nước. Nâng cao nhận thức chính quyền và doanh nghiệp phải có tư duy hội nhập, chủ động, hướng đến thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng, vượt qua các hàng rào kỹ thuật của các nước, tránh các vấn đề pháp lý.

3. Thực hiện quyết liệt các giải pháp để phát huy tiềm năng thế mạnh của Tỉnh, gia tăng năng lực sản xuất của từng lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực còn tiềm năng phát triển. Triển khai công tác quy hoạch ngành lĩnh vực, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật quy hoạch năm 2017. Tập trung phát triển hạ tầng du lịch trong đó trọng tâm xây dựng chiến lược, quy hoạch du lịch, xây dựng môi trường, sản phẩm du lịch phong phú đa dạng. Làm tt công tác bảo vệ và phát triển rừng giữ tài nguyên môi trường sinh thái trước biến đổi khí hậu gắn với giảm nghèo bền vững.

4. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác, các nhà tài trợ trong và ngoài nước) để thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng.

5. Tập trung phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, đặc biệt là thương mại điện tử, kinh tế s, công nghệ sinh học và công nghệ mới, ưu tiên phát trin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - chìa khóa then chốt cho sự phát triển, phù hp với xu hướng quốc tế và hội nhập.

6. Thực hiện quy hoạch tái bố trí dân cư theo hướng tập trung, di dời dân ra khỏi những khu vực ven sông, ven biển, có nguy cơ sạt lở cao, tập trung, theo cụm, nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng, đường xá, điện nước, viễn thông, internet.. Chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xả thải, đặc biệt là nước thải trong nuôi trồng thủy sản. Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, phòng chống dịch bệnh.

7. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển kinh tế tư nhân, một trong những trụ cột của nền kinh tế. Chú trọng hơn môi trường kinh doanh, cần tập trung cải thiện mạnh hơn, nhất là trong những lĩnh vực còn hạn chế. Các cơ quan liên quan công khai hóa, áp dụng công nghệ, tiếp nhận thông tin phản hồi từ các nhà đầu tư vào Cà Mau để phát triển.... Xây dựng các kênh tiếp nhận và xử lý hiệu quả, nhanh chóng ý kiến, phản hồi của người dân, doanh nghiệp, công khai kết quả, tạo điều kiện cho người dân giám sát. Phấn đấu cải thiện thứ hạng về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh (PCI, PAPI, PAX INDEX).

8. Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-TW/CT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TỈNH

1. Về nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà Mau: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục có liên quan; trong đó lưu ý việc xác định quy mô từng chuyên khoa phù hợp với tình hình thực tế. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan tổng hợp, đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi có chủ trương về nguồn vốn.

2. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải:

- Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện Dự án Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong giai đoạn 2021 - 2025, sau khi quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam được điều chỉnh, bổ sung

- Nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau: Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch sân bay Cà Mau đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong khu vực và đề xuất cơ chế đầu tư dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Dự án Cảng Hòn Khoai: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chủ động lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ Giao thông vận tải xem xét, có ý kiến trên tinh thần đầu tư xã hội hóa.

- Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ thành phố Cà Mau đến Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau: Đồng ý về chủ trương, Tỉnh cân đối vốn thực hiện dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, cơ quan liên quan xem xét, bố trí cho Tỉnh thực hiện trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 khi có chủ trương về nguồn vốn.

3. Về bổ sung quy hoạch điện khí và hệ thống kho chứa khí vào quy hoạch điện VIII: Giao Bộ Công Thương rà soát, nghiên cứu bổ sung các nguồn khí, nhằm đảm bảo đủ lượng khí cung cấp cho Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2; nghiên cứu bổ sung danh mục xây dựng mới Nhà máy điện Cà Mau 3, bao gồm hệ thống kho nổi trên khu vực biển Tây và tuyến đường truyền tải điện 500 KVA vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

4. Về Đề án Nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 12 năm 2019 đảm bảo đúng quy đnh. Yêu cầu tỉnh Cà Mau quy hoạch rõ vùng nuôi tôm và đặc biệt lưu ý đến vấn đề thức ăn, đảm bảo cung cấp đủ nguồn giống sạch bệnh và phát triển các sản phẩm tôm đã qua chế biến nhằm góp phần đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch 10 tỷ USD vào năm 2025.

5. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát các ý kiến kết luận chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ trước đến nay để khẩn trương tập trung thực hiện, hoàn thành trong thời gian tới; giao Văn phòng Chính phủ phối hp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau rà soát, theo dõi, đôn đc các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, K
ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận ti, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh
y, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, TKBT, CN, TH, KGVX;
- Lưu: VT. QHĐP (3) thông

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 6/TB-VPCP ngày 08/01/2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113