Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 594/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công các dự án: cải tạo nâng cấp QL18 - giai đoạn 2, cầu Bãi Cháy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 594/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 26/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 594/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN: CẢI TẠO NÂNG CẤP QL18 - GIAI ĐOẠN 2, CẦU BÃI CHÁY

Ngày 18/12/2007, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Gói thầu số 6 thuộc dự án cải tạo nâng cấp QL18 và một số vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai thi công các gói thầu BC1, BC3 Dự án Cầu Bãi Cháy. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo và các chuyên viên, cán bộ của các đơn vị: Vụ KHCN, Vụ KHĐT, Cục GĐ & QLCL CTGT, Ban QLCDA18, Tư vấn giám sát Dự án QL18 và các nhà thầu thi công gói thầu số 6, Dự án QL18.

Sau khi nghe Ban QLCDA 18 báo cáo, các thành viên cuộc họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Về việc thi công Nhà hạt quản lý cầu đường tại Bãi Cháy:

Sau khi nhận được Văn bản số 4279/UBND-GTBĐ ngày 20/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng Nhà hạt quản lý đường tại Bãi Cháy, trong đó có nội dung thông báo về vị trí mới để xây dựng Nhà hạt, Bộ GTVT đã có chỉ đạo Ban QLCDA18 gấp rút làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời lập kế hoạch tiến độ chi tiết xây dựng Nhà hạt tại vị trí mới, sau khi hoàn thành các thủ tục về mặt bằng xây dựng.

Theo nội dung báo cáo của Ban QLCDA18 (tại văn bản số 2047/PID6 ngày 16/10/2007) và của Sở GTVT Quảng Ninh (Văn bản số 2509/GTVT-KHKT), có sự thống nhất về dự kiến kế hoạch hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, thu hồi và bàn giao MB vào 15/12/2007. Trên cơ sở tiến độ xây dựng Nhà hạt đã lập cho thấy, nếu điều kiện về các thủ tục về mặt bằng xây dựng thuận lợi, việc tiếp tục triển khai xây dựng Nhà hạt quản lý tại vị trí mới cũng sẽ phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thêm khoảng 7 tháng (tính từ khi kết thúc thời hạn hợp đồng là 15/12/2007), trong khi thời hạn hiệu lực của Hiệp định tín dụng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản kết thúc vào tháng 7/2008. Ngoài ra, việc kéo dài thời gian hợp đồng sẽ dẫn đến việc phải bổ sung thêm các chi phí như: chi phí lập quy hoạch, đền bù GPMB, đặc biệt là chi phí kéo dài của hợp đồng Tư vấn (khoảng 31.000 USD/tháng), chi phí bổ sung tính theo giá mới do kéo dài tiến độ…

Do thời gian cần thiết để kết thúc gói thầu trước thời hạn kết thúc Hiệp định để có thể đảm bảo hoàn thành các thủ tục về giải ngân và quyết toán theo quy định không đủ, Bộ GTVT thống nhất không tiếp tục xây dựng Nhà hạt quản lý đường bằng nguồn vốn ODA của Dự án. Trước mắt, cơ quan quản lý tự thu xếp hoặc bố trí làm việc cùng tại Nhà quản lý Trạm thu phí Bãi Cháy (đã được hoàn thành và chuẩn bị được bàn giao). Sau này, trong trường hợp cần thiết, Bộ GTVT sẽ xem xét bổ sung trong giai đoạn quản lý khai thác.

2. Về việc gia hạn Hợp đồng gói thầu 6 - QL18:

Do phải thay đổi vị trí trạm thu phí theo đề nghị của địa phương dẫn đến chậm GPMB, phải thay đổi thiết kế, việc thi công xây dựng Nhà quản lý Trạm thu phí số 1 tại Km23+890 trên đoạn Bắc Ninh - Chí Linh bị kéo dài, do đó việc mua sắm thiết bị Trạm thu phí cũng bị chậm, không thể hoàn thành trước 15/12/2007. Xét điều kiện thực tế và tiến độ thi công các hạng mục còn lại của công trình đã được Tư vấn và Nhà thầu lập, Bộ đồng ý về chủ trương, cho phép gia hạn Hợp đồng gói thầu 6 - QL18 đến 31/3/2008 theo đề nghị của Ban QLCDA18 để hoàn thành việc thi công và bàn giao công trình. Giao Vụ KHCN tham mưu văn bản gia hạn Hợp đồng gói thầu 6 theo nguyên tắc chi phí Tư vấn giám sát không vượt Hợp đồng dịch vụ Tư vấn đã ký kết, trình Bộ xem xét chấp thuận.

3. Về tiến độ thi công gói thầu BC1 và BC3 thuộc Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy:

- Việc thi công bảo vệ mái taluy tại đường nhánh cầu Bãi Cháy, Bộ đã có văn bản chủ trương chấp thuận không thi công khung bê tông, đồng thời yêu cầu về tiến độ hoàn thành. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, việc triển khai thi công của Nhà thầu không tích cực. Bộ yêu cầu Ban QLCDA18 khẩn trương làm việc cụ thể với Tư vấn, Nhà thầu, chỉ đạo Nhà thầu có văn bản cam kết lần cuối hoàn thành dứt điểm công việc này và báo cáo Bộ trước ngày 30/12/2007. Ban QLCDA18 cần lưu ý xem xét cân đối chi phí cho công tác Tư vấn để đề xuất việc gia hạn tiến độ Gói thầu.

4. Việc cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc và kiểm soát giao thông cầu Bãi Cháy: Bộ GTVT yêu cầu Tổng Cty XDCTGT1 khẩn trương thực hiện việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp và lắp đặt hạng mục này theo nguyên tắc đã được Bộ GTVT thống nhất chỉ đạo tại văn bản số 7499/BGTVT-KHCN ngày 30/11/2007 của Bộ GTVT. Trong tháng 12/2007, TCTXDCTGT1 phải tập trung hoàn chỉnh và phát hành HSMT của hạng mục này. Trường hợp cần thiết phải chủ động báo cáo Bộ GTVT để xử lý ngay các vấn đề kỹ thuật liên quan. Giao Vụ KHCN, Ban QLCDA18 đôn đốc, chỉ đạo Tổng Cty XDCTGT1 khẩn trương hoàn thành theo các thủ tục quy định, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng cho việc mua sắm trang thiết bị nêu trên.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở GTVT Quảng Ninh;
- Các đơn vị dự họp;
- TVGS, Các Nhà thầu: Gói 6, BC1, BC3 (Ban QLDA 18 gửi);
- Lưu VT; TH, CGĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 594/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công các dự án: cải tạo nâng cấp QL18 - giai đoạn 2, cầu Bãi Cháy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85