Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 59/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 59/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 59/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

Ngày 25 tháng 01 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Tham dự cuộc họp có một số thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, ý kiến của một số thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Cải cách công vụ, công chức là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Cải cách chế độ công vụ là yêu cầu hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Việc triển khai Đề án đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức phải được thực hiện với quyết tâm cao và tư duy đổi mới. Công cuộc đổi mới này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải được triển khai sâu rộng ở tất cả các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

2. Để thực hiện có hiệu quả Đề án, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Các bộ, ngành và địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, quan điểm và các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ.

Tiếp tục triển khai và nhân rộng việc áp dụng hình thức thi tuyển qua phần mềm trên máy tính trong tuyển dụng công chức của các Bộ, ngành và địa phương; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ thi nâng ngạch công chức, bảo đảm nghiêm túc, có chất lượng.

Khẩn trương triển khai việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến địa phương.

b) Bộ Nội vụ phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt văn bản quy định về công vụ, công chức theo Kế hoạch của Đề án đã được phê duyệt;

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương bảo đảm phù hợp với chức năng, thẩm quyền, rõ trách nhiệm và sự phối hợp trong quá trình triển khai Đề án.

- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, duy trì các cuộc họp định kỳ để bàn định hướng cho việc xây dựng các Đề án theo Kế hoạch.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý. Đề xuất để kịp thời biểu dương những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt và có hình thức phê bình những cá nhân, tổ chức thực hiện chưa tốt.

- Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các thành viên BCĐTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, PL, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3). H.Anh 202

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 59/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234