Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 59/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 14 tháng 2 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 59/2007/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 59/2007/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 14 THÁNG 2 NĂM 2007

Ngày 14 tháng 2 năm 2007, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vè người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2006, phương hướng nhiệm vụ năm 2007 của Ủy ban Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo ý kiến của các Bộ liên quan về một số kiến nghị của Ủy ban Quốc gia và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có ý kiến kết luân như sau:

1. Trong năm 2006, các hoạt động về người cao tuổi đã được triển khai và đạt kết quả khá tốt, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các Bộ, ngành, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

2. Về Chương trình công tác năm 2007, cần chú trọng thêm các vấn đề sau đây:

a) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách về người cao tuổi, xác định rõ những chính sách chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt; các tỉnh, thành phố thực hiện tốt, chưa thực hiện tốt chính sách về người cao tuổi để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Các Bộ, ngành phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách người cao tuổi thuộc lĩnh vực Bộ, ngành quản lý.

b) Trên cơ sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chính sách ở các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nên nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung chính sách đối với người cao tuổi và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi.

Trong qúy II năm 2007, Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam sẽ chủ trì họp với một số Bộ liên quan để xem xét các kiến nghị của các địa phương về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và thực hiện các chính sách về người cao tuổi ở địa phương. Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị nội dung và chương trình, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 30 tháng 4 năm 2007.

c) Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan cần phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam, tạo điều kiện giúp Hội phát huy vai trò trong các cuộc vận động có gắn với các hoạt động của Hội người cao tuổi; phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi chuẩn bị tốt dự án Luật Người cao tuổi trước khi trình Quốc Hội.

d) Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi nghiên cứu đề xuất mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ hợp pháp của các tổ chức nước ngoài để tạo thêm nguồn trợ giúp cho người cao tuổi.

đ) Để giúp Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam hoạt động có hiệu quả hơn, cần triển khai một số việc dưới đây:

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định bổ sung lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi; hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi ở địa phương.

- Đồng ý chuyển trụ sở Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam từ Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam triển khai thực hiện.

- Bộ Tài chính bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- UBND các tỉnh, t/p trực thuộc Trung ương;
- Các thành viên UB Quốc gia NCT Việt Nam;
- Các cơ quan có thành viên UB QG;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- VP Ủy ban QG người cao tuổi VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban điều hành 112, các Vụ: TH, TCCB, KTTH, CN, vụ III;
- Lưu: Văn thư, VX (3), ttt 140

KT. BỘ TRƯỞNG,CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 59/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 14 tháng 2 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231