Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 587/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật xe gắn máy cho người khuyết tật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 587/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 587/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT XE GẮN MÁY CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ngày 19 tháng 12 năm 2007 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật xe gắn máy cho người khuyết tật. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi nghe Cục Đăng kiểm Việt Nam trình bày quá trình soạn thảo, nội dung của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật xe gắn máy cho người khuyết tật và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã thống nhất kết luận như sau:

1. Về phạm vi áp dụng:

Xe gắn máy cho người khuyết tật được coi là loại “xe gắn máy chuyên dùng” chỉ được sử dụng cho người khuyết tật có đủ điều kiện về sức khỏe để điều khiển phương tiện theo quy định của Bộ Y tế; Phù hợp với hệ vận động của người khuyết tật; Không sử dụng để vận chuyển hàng hóa và hành khách.

2. Về yêu cầu kỹ thuật:

Các chỉ tiêu kỹ thuật của xe (vận tốc, công suất động cơ, hệ thống điều khiển, hệ thống phanh, hệ thống truyền lực …) phải bảo đảm điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới và sử dụng thuận lợi khi người khuyết tật tham gia giao thông.

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan dự thảo văn bản, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa dự thảo trình Bộ xem xét, lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để hoàn chỉnh dự thảo, chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và công nghệ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 587/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật xe gắn máy cho người khuyết tật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180