Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 58/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 58/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 58/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH AN GIANG

Ngày 19 tháng 01 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại tỉnh An Giang; khảo sát mô hình nuôi cá tra của Công ty Tuấn Anh, mô hình cánh đồng lớn, nhà máy chế biến gạo của Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang và trao đổi với bà con nông dân ở xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn; làm việc với lãnh đạo Tỉnh và các cơ quan có liên quan của tỉnh tại Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành thuộc Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của Tỉnh, Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, Công ty Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong năm 2012. Tuy nhiên, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp... Thời gian tới, Tỉnh cần có giải pháp cụ thể để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là lúa gạo đã được phê duyệt là Sản phẩm quốc gia.

Để phát triển sản xuất sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phải có tiền đề khoa học và công nghệ, có doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, có quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và có chủ trương, chính sách của Chính phủ. Tại An Giang, đã hội đủ các điều kiện này và đã bước đầu triển khai thành công mô hình Cánh đồng lớn với sự đóng góp tích cực của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang. Qua đó đã đóng góp quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định và nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân. Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang cần phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học và bà con nông dân để tiếp tục tìm giải pháp giảm chi phí sản xuất trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào quản lý và sản xuất nông nghiệp; hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo để bàn cơ chế hỗ trợ người nông dân sản xuất lúa, mở rộng mô hình Cánh đồng lớn tại An Giang ra các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư nông nghiệp để phục vụ phát triển mô hình Cánh đồng lớn trong giai đoạn sắp tới; phát huy vai trò của Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành trong việc kết nối giữa các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và người nông dân.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh cá tra, trong đó xem xét đề nghị của các địa phương về chính sách hỗ trợ tín dụng từ ngân hàng thương mại nhà nước đối với doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu cá tra, hợp tác với các hộ nông dân để nuôi cá tra;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù về đầu tư, đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoàn chỉnh Đề án sản phẩm quốc gia Sản xuất lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao, thích nghi với biến đổi khí hậu, ưu tiên lựa chọn An Giang là một nơi triển khai Đề án;

- Phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương ban hành hướng dẫn thực hiện đầy đủ Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang về lúa tồn trữ và cá tra tồn đọng của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

3. Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu cơ chế hình thành Quỹ bảo hiểm lúa trên cơ sở đóng góp của bà con nông dân, hỗ trợ từ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ từ Nhà nước để xử lý các trường hợp sản phẩm đầu ra bị hạ giá thành hoặc các rủi ro khác trong quá trình sản xuất nông nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý II năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện quy định về việc không thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hộ nông dân vay vốn theo quy định của Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

4. Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị về bổ sung điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (bảo đảm vật tư sản xuất đầu vào, thu mua đầu ra và phải có nhà máy hoặc cụm dịch vụ thu mua, chế biến lúa gạo) để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu và xây dựng cánh đồng lớn; khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 516/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu, cân đối chung và đề xuất giải pháp xử lý về vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để triển khai dự án trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng theo các đề nghị của Tỉnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong kế hoạch hàng năm và giai đoạn 2013 - 2015;

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, lựa chọn đơn vị chủ trì xây dựng Đề án sản xuất Sản phẩm cá da trơn, thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó ưu tiên lựa chọn tỉnh An Giang và một số địa phương khác để triển khai Đề án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, CT;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang;
- Trường Đại học Cần Thơ;
- Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, V.III, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). TĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 58/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78