Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 505/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về báo cáo đề xuất dự án Nạo vét luồng Định An cho tàu 5.000 - 10.000 DWT có lợi dụng thủy triều ra, vào sông Hậu theo hình thức BOT

Số hiệu: 505/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỀ BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN NẠO VÉT LUỒNG ĐỊNH AN CHO TÀU 5.000 - 10.000 DWT CÓ LỢI DỤNG THỦY TRIỀU RA, VÀO SÔNG HẬU THEO HÌNH THỨC BOT

Ngày 12/11/2010, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp báo cáo đề xuất dự án Nạo vét luồng Định An cho tàu 5.000 - 10.000 DWT có lợi dụng thủy triều ra, vào sông Hậu theo hình thức BOT. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ: Văn phòng Bộ; các Vụ: KHĐT, KHCN, TC, PC, KCHT, MT, ATGT; các Cục: HHVN (Chủ đầu tư), ĐTNĐ, Quản lý XD và CL CTGT; đại diện Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh - nhà đầu tư (có danh sách dự họp kèm theo).

Sau khi nghe nhà đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh trình bày báo cáo đề xuất dự án, ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh đối với dự án Nạo vét luồng Định An, giảm gánh nặng chi phí nạo vét duy tu luồng trong điều kiện nguồn vốn ngân sách hạn hẹp. Hồ sơ đề xuất dự án sau các đợt bổ sung, chỉnh sửa theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước thẩm quyền đã tương đối đầy đủ về các nội dung chủ yếu theo quy định cụ thể:

- Sự cần thiết và mục tiêu dự án đã được làm rõ trong giai đoạn trước;

- Chuẩn tắc kỹ thuật luồng tàu thực hiện theo Thông báo số 541/TB- BGTVT ngày 23/11/2009 của Bộ GTVT cho cả 3 phương án tuyến đề xuất;

- Sản phẩm nạo vét được tiêu thụ nội địa theo quy định;

- Phương án tài chính, tổng mức đầu tư dự kiến, phương án kỹ thuật thi công nói chung và đề xuất về năng lực và phương án huy động thiết bị nói riêng,... tương đối đầy đủ.

- Về việc vận hành, khai thác luồng: hệ thống báo hiệu hàng hải do Cục HHVN thực hiện dịch chuyển, ra thông báo hàng hải theo quy định; kinh phí thực hiện tính trong tổng mức đầu tư dự án BOT.

2. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh (nhà đầu tư) đã khẳng định sự quan tâm của mình, trong điều kiện nguồn vốn rất ngân sách hạn chế. Vì vậy, về nguyên tắc, đồng ý với các nội dung cơ bản của đề xuất dự án. Để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu nhà đầu tư cập nhật hồ sơ đề xuất theo quy định, cụ thể:

- Bổ sung tài liệu chứng minh tư cách pháp lý, năng lực tài chính, kỹ thuật của nhà đầu tư, kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự.

- Về kỹ thuật: Đây là tuyến luồng không ổn định, do vậy các thông số tính toán được tính trung bình giữa các phương án tuyến và chuẩn tắc kỹ thuật được duyệt làm cơ sở tính toán phương án tài chính cho dự án. Phương án kỹ thuật thi công dự án cần phải đảm bảo điều kiện hành hải an toàn, ổn định cho các phương tiện trên luồng; làm rõ tính khả thi công nghệ tách cát, bùn.

- Tổng mức đầu tư cần tính toán đầy đủ các chi phí, bao gồm cả chi phí khai thác ổn định luồng trong suốt thời gian của dự án. Phương án hoàn vốn trong đề xuất có tính rủi ro rất cao, do vậy, cần tính toán lại giá thành 1m3 cát (trên cơ sở khấu hao thiết bị nạo vét) để đảm bảo tính khả thi của dự án.

- Phương án hoàn vốn: Về nguyên tắc, ủng hộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất được trích phí bảo đảm hàng hải tỷ lệ 70% đối với các phương tiện hành hải trong phạm vi luồng do nhà đầu tư thực hiện. Ngoài ra, do điều kiện đặc biệt khó khăn của dự án, nhà đầu tư có thể nghiên cứu, tính toán cụ thể để đề xuất thêm các phương án hỗ trợ ưu đãi, hoàn vốn cho dự án (miễn, giảm thuế, ưu đãi về đất, hạ tầng, ... tại các địa phương hưởng lợi từ dự án).

- Xác định cụ thể thời gian duy trì luồng tàu; phân tích, đánh giá vai trò của luồng trong việc vận hành đồng thời với kênh Quan Chánh Bố để khẳng định sự cần thiết thực hiện và phối hợp cả hai dự án.

- Trong hồ sơ đề xuất dự án cần có nội dung đánh giá về ảnh hưởng của dự án về các vấn đề môi trường sinh thái, phòng chống cháy, nổ, an ninh. Giai đoạn lập, trình duyệt dự án cần có Đánh giá tác động môi trường của dự án cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhân lực thực hiện dự án (thủy thủ đoàn tàu thi công có đảm bảo yêu cầu dự án, có yếu tố nước ngoài hay không) cần được làm rõ để thực hiện theo luật định.

- Nhà đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh có văn bản chính thức gửi Bộ GTVT, trong đó nêu rõ cam kết về mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án; nhận thức đầy đủ và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các yếu tố rủi ro của dự án để Bộ GTVT thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án BOT này theo quy định hiện hành.

3. Tiến độ

- Chủ đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh đề xuất dự án theo các nội dung trên, hoàn thành trong tháng 11 năm 2010.

- Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ đề xuất dự án sau khi đã được chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh (lưu ý: thẩm định hồ sơ năng lực về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm, ... của nhà đầu tư);

- Vụ Tài chính rà soát các tài liệu, đề xuất về tài chính trong đề xuất dự án, gửi Vụ KHĐT tổng hợp, rà soát nội dung đề xuất dự án.

- Các đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện để có thể trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất dự án trong tháng 12 năm 2010.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTTT. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VT, KHĐT (05).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 505/TB-BGTVT ngày 22/11/2010 kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về báo cáo đề xuất dự án Nạo vét luồng Định An cho tàu 5.000 - 10.000 DWT có lợi dụng thủy triều ra, vào sông Hậu theo hình thức BOT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248