Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 48/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 48/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 17 tháng 01 năm 2013, tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã khảo sát mô hình luân canh tôm - lúa chịu mặn và làm việc với lãnh đạo Tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013, báo cáo bổ sung về mô hình luân canh tôm - lúa và một số kiến nghị của Tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, có những bước phát triển nhất định: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,35%; sản lượng lúa đạt trên 2,3 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay; sản lượng thuỷ sản đạt 178.600 tấn, cao hơn mức kế hoạch đề ra; thu ngân sách Nhà nước đạt dự toán. Các mặt công tác xã hội được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả tốt. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí … được quan tâm chỉ đạo.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã có những bước đi đúng, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Tỉnh đã chủ động chọn lọc, đưa vào sản xuất các giống lúa mới chịu mặn, năng suất cao, hỗ trợ nông dân thực hiện mô hình luân canh tôm - lúa, ứng dụng các biện pháp sinh học để phòng chống sâu bệnh cho lúa, giảm chi phí và không gây hại cho tôm. Đây là một mô hình sản xuất có hiệu quả, là đòn bẩy chuyển dịch kinh tế địa phương, cần rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình này tại các địa phương khác.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Trong thời gian tới, Tỉnh cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo quyết liệt, vượt qua khó khăn, phấn đấu để đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

1. Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao thu nhập của người dân, tăng cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, thích nghi với biến đổi khí hậu.

2. Tích cực triển khai tổ chức lại sản xuất theo hướng xây dựng liên kết doanh nghiệp - nông dân, hình thành mô hình hợp tác kiểu mới hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh lớn; xây dựng thương hiệu lúa đặc sản và lúa chịu mặn, bảo đảm lợi ích hợp lý cho nông dân.

3. Tập trung, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông nông thôn để phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

4. Chú trọng công tác xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm chỉ đạo để bảo đảm cho nhân dân đón Tết Quý Tỵ vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về đề nghị hỗ trợ thực hiện dự án "Tưới nước tiết kiệm hiệu quả cao cho củ hành tím tại thị xã Vĩnh Châu": Giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện việc nghiên cứu các biện pháp tưới cho cây hành để góp phần cải thiện điều kiện sản xuất. Đồng thời, Bộ cùng Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình lúa - tôm.

2. Về đề nghị tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Đề án "Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên": Giao Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tổng hợp nhu cầu đầu tư kiên cố hoá lớp học, nhà ở giáo viên của tỉnh Sóc Trăng vào giai đoạn 2 của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về xử lý vốn trái phiếu Chính phủ cho bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa sản - nhi: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế rà soát tổng thể, cân đối chung và xử lý theo quy định.

4. Về 02 bệnh viện đa khoa huyện Trần Đề và huyện Châu Thành là hai huyện mới chia tách: Giao Bộ Y tế xem xét để đưa vào quy hoạch hệ thống bệnh viện tuyến huyện.

5. Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 vay vốn Ngân hàng thế giới: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Y tế để xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, GD&ĐT, KH&CN, Y tế, XD;
- Tỉnh uỷ, HDND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý
các Phó TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KTN, KGVX, QHQT, NC.
- Lưu : VT, V.III (3). 47

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 48/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76