Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 47/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH GIA LAI

Ngày 06 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai; dự Lễ khánh thành Mô hình tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ trong thời gian tới và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai về những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung, tăng trưởng kinh tế đạt 12,3%; thu nhập bình quân đầu người tăng 15,6% so với năm 2012. Các lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; Tỉnh đã làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, giảm nghèo (tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,23%); thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2014 nặng nề và còn nhiều khó khăn, Tỉnh cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, lưu ý thêm một số việc sau:

a) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội để đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013, góp phần cùng Trung ương tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

b) Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và làm tốt công tác xóa đói, giảm hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, giải quyết tốt đất sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân;

c) Cùng với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh; không ngừng củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các điều kiện thiết yếu để nhân dân đón Tết Giáp Ngọ 2014 trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.

2. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về dự án kéo dài đường hạ, cất cánh, đường lăn và sân đỗ Cảng Hàng không Pleiku: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai, thực hiện.

b) Về chủ trương chia tách huyện Chư Prong: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai lập đề án và gửi Bộ Nội vụ thẩm định, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định.

c) Về vốn đầu tư dự án thủy lợi Ia Meur: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí số vốn trong kế hoạch được giao để thực hiện.

d) Về chuyển đổi các công ty lâm nghiệp và công tác quản lý, bảo vệ rừng cấp xã: Tỉnh phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập các dự án cụ thể để khi có chủ trương mới của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới nông lâm trường thì triển khai, thực hiện.

đ) Về chuyển đổi đất lúa xen kẽ trong khu dân cư thành phố Pleiku: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) đã được phê duyệt để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

e) Về việc sử dụng 60% kinh phí kết dư bảo hiểm y tế của Tỉnh: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9976/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 11 năm 2013.

g) Về chủ trương lập quy hoạch đặt cơ sở một số trường đại học trên địa bàn Tỉnh: Tỉnh lập đề án và làm việc cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

h) Về việc hoàn tất cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn Tỉnh: Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục đàm phán với phía Campuchia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT, GD&ĐT, Y tế, Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng và BHXHVN;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, ĐMDN, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 47/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89