Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 469/TB-VP về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà về giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 469/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số : 469/TB-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGUYỄN THỊ THU HÀ VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2007/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp về giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế. Tham dự cuộc họp có đại diện: Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo về tình hình có liên quan đến việc giải quyết chết độ chính sách cho cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà kết luận chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất theo đề nghị của Sở Nội vụ, giao Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan, căn cứ vào danh sách cán bộ , công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế đã được Sở Nội vụ duyệt (danh sách 102 người) để giải quyết chi tiền lương và phụ cấp (nếu có) của số cán bộ, công chức này trong thời gian chờ Bảo hiểm Xã hội thành phố quyết định lập hồ sơ hưởng chế độ lương hưu. Nguồn chi từ khoản kinh phí khoán đã giao cho sở - ngành, quận - huyện hàng năm.

2. Từ nay trở đi Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ quyết định giải quyết cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi có phê duyệt của Sở Nội vụ; giao Sở Nội vụ phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố hướng dẫn các cơ quan đơn vị lập hồ sơ, thủ tục nghỉ hưu theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các thành viên dự họp;
- Sở ngành thành phố;
- UBND quận-huyện;
- VPUB: CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) MH.          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 469/TB-VP về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà về giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49