Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 463/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại hội nghị tổng kết giải tỏa thí điểm 04 đoạn tuyến trên quốc lộ 1 của giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 463/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 463/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT LÊ MẠNH HÙNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT GIẢI TỎA THÍ ĐIỂM 04 ĐOẠN TUYẾN TRÊN QUỐC LỘ 1 CỦA GIAI ĐOẠN 1 VÀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1856/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT

Ngày 27 tháng 09 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết giải tỏa thí điểm 04 đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 của Giai đoạn 1; tiếp tục triển khai thực hiện Giai đoạn 2 theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng; Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sắt; Lãnh đạo và chuyên viên một số Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ; Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng Quản lý Giao thông và Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Quản lý giao thông, Giám đốc các Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ của các Khu Quản lý đường bộ, Trưởng Ban Thanh tra giao thông khu vực; đại diện một số cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn 1 và kế hoạch triển khai thực hiện Giai đoạn 2 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến tham luận của các Khu Quản lý đường bộ và Sở Giao thông vận tải. Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kết luận như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là việc thực hiện giải tỏa thí điểm 04 đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 của Giai đoạn 1. Những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ được các đại biểu thảo luận trong Hội nghị sẽ được Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

2. Để thực hiện tốt Giai đoạn 2 theo tiến độ đã quy định, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự hành lang an toàn đường bộ, tạo khí thế mạnh mẽ trong toàn quốc, tạo sự đồng nhất trong cộng đồng dân cư đối với việc thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; giải tỏa hành lang an toàn đường bộ theo lộ trình;

b) Đối với các địa phương chưa triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Kế hoạch chi tiết, thành lập Tổ công tác liên ngành (cấp tỉnh) do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Tổ trưởng, Tổ cưỡng chế giải tỏa (cấp huyện) do lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Tổ trưởng để triển khai ngay việc thực hiện Giai đoạn 2 và giai đoạn tiếp theo trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Đối với các Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ đã có ý kiến tham gia đề nghị điều chỉnh Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các địa phương sớm hoàn chỉnh gửi Bộ Giao thông thỏa thuận theo quy định.

Sở Giao thông vận tải các địa phương chưa lập Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ sớm tham mưu để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc này;

d) Thời gian từ nay đến hết năm 2008:

- Duy trì công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự hành lang an toàn đường bộ và Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt của Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức;

- Các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương thống kê, phân loại các công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ theo thời gian vi phạm; đồng thời, soạn thảo Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương với đơn vị quản lý đường bộ về công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt làm cơ sở để các đơn vị phối hợp thực hiện;

- Các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải lập dự toán kinh phí hỗ trợ công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ gửi về Cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải; Khu Quản lý đường bộ chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí các tuyến đường Trung ương, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí các tuyến đường ủy thác, riêng đường tỉnh lộ (ĐT) Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 3 năm 2009 vận động các chủ công trình tự tháo dỡ và chuẩn bị thực hiện cưỡng chế, giải tỏa:

- Các công trình đã được đền bù nay tái lấn chiếm trong đất hành lang an toàn đường bộ;

- Các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ;

- Xóa bỏ đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.

f) Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Giai đoạn 2 do Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo, Bộ Giao thông vận tải sẽ có văn bản trình Chính phủ bố trí kinh phí phù hợp với tiến độ thực hiện và thống nhất với Bộ Tài chính quản lý và cấp phát nguồn kinh phí trên;

g) Giao Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản hướng dẫn việc lập dự toán, các khoản được phép chi, thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ giải tỏa hành lang an toàn đường bộ để các cơ quan quản lý đường bộ và địa phương thống nhất thực hiện;

h) Các cơ quan quản lý đường bộ cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ phần hành lang an toàn giao thông đường bộ đã được giải tỏa;

i) Yêu cầu các Khu quản lý đường bộ và Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, Tổ công tác liên ngành và Tổ cưỡng chế giải tỏa triển khai ngay các công việc của Giai đoạn 2 và giai đoạn tiếp theo đúng thời gian, công việc quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (thay báo cáo);
- Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KCHT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 463/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại hội nghị tổng kết giải tỏa thí điểm 04 đoạn tuyến trên quốc lộ 1 của giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.001
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92