Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 458/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 458/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015 NGÀNH NỘI VỤ

Ngày 09 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và Thông tấn xã Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và báo cáo của các Bộ, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ, ngành nội vụ cả nước trong năm qua, bao gồm xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, quản lý về hội và tổ chức phi chính phủ. Những nỗ lực của ngành Nội vụ đã góp phần vào thành tựu chung trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong năm 2015, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:

a) Tập trung thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

b) Nghiêm túc thực hiện việc không tăng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tuyển dụng vào không quá 50% số đã tinh giản và nghỉ hưu, thực hiện sắp xếp trong nội bộ cơ quan khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới. Kiên quyết đưa ra khỏi công vụ những người kém về năng lực, phẩm chất. Trường hợp thật cần thiết phải bổ sung biên chế, các cơ quan lập Đề án, Bộ Nội vụ thẩm định chặt chẽ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Thực hiện nghiêm túc việc thi tuyển công chức, viên chức, bảo đảm quy trình, chất lượng.

d) Hoàn thành xác định vị trí việc làm theo đúng lộ trình đã xác định. Việc xác định vị trí việc làm cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở xác định tiêu chuẩn chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và để đánh giá đúng chất lượng công chức, viên chức.

đ) Chú trọng việc đánh giá công chức, viên chức, lưu ý trách nhiệm và đạo đức công vụ; đề cao vai trò, tính chiến đấu của tổ chức Đảng, tập thể và người đứng đầu trong việc đánh giá công chức, viên chức.

e) Xác định số lượng cấp phó căn cứ vào khối lượng chức năng, nhiệm vụ được giao.

g) Nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

h) Bộ Nội vụ hoàn thiện các dự án Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật về hội; hoàn thành các văn văn bản quy định chi tiết Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, trong đó chú ý hoàn thiện thể chế về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; quy định rõ ràng tiêu chí và đổi mới quy trình đánh giá.

Nghiên cứu, đề xuất về chế độ hàm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có cơ chế động viên, khuyến khích đối với các cán bộ, công chức có năng lực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, TCCV(3b).H.Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 458/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113