Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 457/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 457/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THÁO GỠ VƯỚNG MẮC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN ĐƯỜNG LÁNG – HÒA LẠC VÀ DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG LÁNG – HÒA LẠC VÀO LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Ngày 07/10/2008 tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc và Dự án đường nối đường Láng - Hòa Lạc vào Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Tham dự gồm có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI), các nhà thầu xây lắp (Vinaconex, Công ty CP đầu tư, xây dựng, thương mại và tư vấn Thăng Long, Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường).

Sau khi nghe Ban quản lý dự án Thăng Long và các Nhà thầu báo cáo tình hình thực hiện dự án và các vướng mắc, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc:

1.1. Đối với việc thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi các cầu thuộc địa phận Hà Tây (cũ): Ngày 30/5/2008, Bộ GTVT đã có Văn bản số 4242/BGTVT-CGĐ, yêu cầu Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo TVTK thực hiện theo đúng nội dung văn bản nêu trên.

1.2. Đối với việc thay đổi phương án thi công móng cọc BTCT (35 x 35cm) đoạn hầm kín thuộc hạng mục hầm chui đường sắt: Chấp thuận về nguyên tắc chủ trương thay đổi phương án thi công từ cọc ép sang cọc đóng. Giao Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo TVTK kiểm tra và có ý kiến chính thức về chất lượng cọc cũng như chất lượng công trình khi chuyển đổi phương án thi công làm cơ sở xem xét và quyết định (việc thay đổi phương án thi công không làm tăng kinh phí).

2. Dự án đường nối đường Láng - Hòa Lạc vào Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam:

2.1. Đánh giá chung:

Dự án được triển khai từ năm 2002, đến nay khối lượng đã thực hiện được khoảng 60%, tiến độ thực hiện rất chậm do nguyên nhân về nguồn vốn, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách thay đổi, giá cả biến động … Đây là dự án nằm trong danh mục các dự án chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan cần quyết liệt, tập trung hơn nữa nhằm thực hiện hoàn thành các khối lượng còn lại trong năm 2009.

2.2. Về công tác GPMB:

Đối với những vị trí còn vướng mắc mặt bằng (07 hộ cán bộ Cục Hậu cần, trạm biến áp của Điện lực Hà Tây, rút nước đập Đồng Roi để thi công cầu Yên Bài, tái định cư cho 06 hộ dân xã Tiến Xuân), yêu cầu Ban QLDA Thăng Long phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội, Hội đồng GPMB các huyện Thạch Thất, Ba Vì, Trường Sĩ quan lục quân giải quyết dứt điểm những tồn tại nêu trên xong trong tháng 12/2008.

2.3. Về thủ tục:

- Ban QLDA Thăng Long chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan lập dự toán điều chỉnh bổ sung đối với các khối lượng còn lại của dự án theo đúng điều kiện hợp đồng và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước. Theo thẩm quyền quy định tại Quyết định 64/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2008 và Văn bản 5927/BGTVT-QLXD ngày 11/8/2008 của Bộ GTVT tổ chức thẩm định, phê duyệt, tạm phê duyệt làm cơ sở thanh toán, tạm thanh toán và tạm ứng cho các đơn vị thi công có kinh phí hoạt động. Đồng thời, để giảm thiểu ảnh hưởng về tài chính cho các đơn vị thi công đã ký hợp đồng với thời gian quá lâu như dự án đường nối đường Láng – Hòa Lạc vào Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cũng như dự án đường Vành đai 3 Hà Nội …, chỉ đạo lập dự toán theo giá trị chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu và có báo cáo so sánh làm cơ sở thỏa thuận với Bộ Xây dựng (hoàn thành trước ngày 31/10/2008).

- Giao Vụ Kế hoạch đầu tư xem xét bố trí đủ vốn cho dự án.

- Yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo bằng văn bản về tổng kinh phí chưa thanh toán cho Công ty xây dựng số 2 Thăng Long (TCT xây dựng Thăng Long) đối với những dự án do Ban quản lý. Đồng thời, giao Vụ Tài chính tham mưu trình Bộ văn bản yêu cầu Công ty xây dựng số 2 Thăng Long hoàn trả kinh phí đã tạm ứng của dự án cho Ban QLDA Thăng Long.

2.4. Về thi công:

- Yêu cầu các Nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, thiết bị triển khai thi công ngay trong tháng 10/2008. Dự kiến, ngày 25/10/2008 Bộ GTVT sẽ đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án tại hiện trường.

- Tiến độ hoàn thành dự án:

+ Gói thầu số 1: Trước Tết Âm lịch 2009 (tháng 2/2009).

+ Gói thầu số 2: Tháng 6/2009.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 457/TB-BGTVT ngày 13/10/2008 về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc và dự án đường nối đường Láng – Hòa Lạc vào làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.669

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!