Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 453/TB-BGTVT về việc kết luận cuộc họp của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức với đoàn kiểm điểm thực hiện dự án năm 2008 của ADB do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 453/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 453/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC VỚI ĐOÀN KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2008 CỦA ADB

Ngày 24/9/2008 tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm điểm thực hiện dự án năm 2008 của ADB. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên của Vụ KH-ĐT, Vụ HTQT, Cục QLXD&CLCTGT, Cục ĐBVN, Tổng Công ty ĐSVN, các Ban QLDA1,6, Mỹ Thuận, VEC.

Sau khi nghe đánh giá tình hình dự án năm 2008 của ADB, báo cáo của các đơn vị quản lý dự án, ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã có kết luận như sau:

1. Về xác định cơ quan chủ quản dự án, chủ dự án, Ban QLDA các dự án vốn vay của ADB

- Thống nhất với ADB về cơ quan chủ quản dự án, chủ dự án, Ban QLDA các dự án vốn vay của ADB, gồm dự án nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung, dự án khoản vay HTKT cho đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án khoản vay HTKT cho đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

- Về dự án nâng cấp tỉnh lộ ADB: ban QLDA là Ban QLDA6 (đổi tên từ Ban QLDA5) trực thuộc Cục ĐBVN.

- Về dự án Hành lang ven biển phía Nam: Bộ sẽ xem xét rút dự án này từ Cục ĐBVN về Bộ trực tiếp làm chủ dự án. Bộ GTVT sẽ có thư do ADB xem xét cho ý kiến về vấn đề này. Đối với giai đoạn 2 của dự án, Bộ GTVT sẽ là chủ dự án.

- Về dự án khoản vay Hỗ trợ kỹ thuật cho 3 tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hạ Long - Móng Cái, Bến Lức - Long Thành: VEC đã được giao làm chủ dự án. Tuy nhiên để trợ giúp cho VEC hoàn thành nhiệm vụ và qua thảo luận, thống nhất với ADB về chủ trương giao Ban QLDA1 thực hiện chức năng Ban QLDA của dự án này cho tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hạ Long - Móng Cái. VEC và Ban QLDA 1 phối hợp triển khai các thủ tục.

2. Về điều chỉnh giá

- Bộ GTVT hoan nghênh ADB về việc xem xét thực hiện điều chỉnh giá trong các dự án vốn vay ADB do sự biến động của giá cả trong thời gian vừa qua

- Thống nhất với ADB về phương hướng điều chỉnh giá của ADB về cơ bản phù hợp với Thông tư 09, văn bản số 1551/BXD của Bộ Xây dựng cũng như văn bản hướng dẫn số 5329/BGTVT-CQLXD của Bộ GTVT về việc điều chỉnh giá các dự án thuộc ngành GTVT. Cục QLXD & QLCLCTGT gửi cho ADB bản hướng dẫn để phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

- Thống nhất hình thức tính trượt giá như sau:

+ Theo công thức tính trượt giá: Chỉ số giá lấy theo chỉ số được Tổng cục Thống kê thuộc Bộ KHĐT và Bộ XD công bố. Tuy nhiên sẽ lấy chỉ số giá riêng cho từng chủng loại vật tư, không lấy chỉ số giá chung.

+ Theo hình thức bù trừ trực tiếp: Lấy chỉ số giá do các tỉnh công bố hoặc hóa đơn hợp lệ (cần thiết sẽ thẩm định giá).

3. Về tình hình thực hiện của các dự án cụ thể

3.1. Về tình hình chung

Đánh giá chung các dự án vốn vay ADB hiện tiến độ thực hiện là chậm, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với ADB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó sẽ tổ chức họp kiểm điểm thực hiện dự án 1 tháng 1 lần.

3.2. Dự án nâng cấp tỉnh lộ

- Tiến độ thực hiện dự án quá chậm, trong khi Hiệp định vay của dự án sẽ đóng vào 31/12/2008, yêu cầu Ban QLDA 6 có báo cáo trình Bộ trước 15/10/2008, cụ thể về tình hình thực hiện dự án đánh giá khách quan và chủ quan về nguyên nhân chậm trễ, cụ thể các tuyến của các tỉnh nào hiện đang chậm trễ, các khó khăn vướng mắc, lập các phương án hành động cụ thể để đẩy nhanh tiến độ… đồng thời tính toán chi tiết về thời gian cần thiết để kéo dài thời gian của Hiệp định vay.

- Cục QLXD&QLCLCTGT phối hợp với Ban QLDA 6 đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ, có văn bản cho các địa phương chậm trễ về các biện pháp phối hợp và chịu trách nhiệm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

3.3. Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung

- Tiến độ của dự án hiện rất chậm, yêu cầu Ban QLDA 1 có báo cáo trình Bộ trước 15/10/2008, cụ thể về tình hình thực hiện dự án đánh giá khách quan và chủ quan về nguyên nhân chậm trễ. Phối hợp với Cục QLXD&QLCLCTGT tổ chức nhóm công tác làm việc với các nhóm tỉnh gồm 3 nhóm: Nhóm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng; Nhóm các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cộng với Ninh Thuận và nhóm các tỉnh Tây Nguyên để đưa ra biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án báo cáo Bộ kết quả.

- Cục QLXD&QLCLCTGT chịu trách nhiệm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

3.4. Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

- Dự án đã chậm 15 tháng so với kế hoạch, yêu cầu Tổng Công ty ĐSVN có báo cáo trình Bộ trước 15/10/2008, cụ thể về tình hình thực hiện dự án đánh giá khách quan và chủ quan về nguyên nhân chậm trễ đồng lập kế hoạch hành động chi tiết về tiến độ thực hiện từ nay đến kết thúc dự án, biện pháp đẩy nhanh tiến độ và có cam kết thực hiện với ADB.

- Cục QLXD&QLCLCTGT chịu trách nhiệm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

3.5. Dự án Hành lang ven Biển phía Nam

Dự án hiện chậm khoảng 2 tháng so với tiến độ tuy nhiên Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án và chỉ đạo sát sao để thực hiện dự án đúng tiến độ.

3.6. Các dự án do VEC làm chủ đầu tư

- Các dự án do VEC làm chủ đầu tư gồm dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nhìn chung triển khai đạt yêu cầu so với tiến độ đề ra.

- Giao Cục QLXD&QLCLCTGT phối hợp chặt chẽ với VEC giải quyết kịp thời các thủ tục và khó khăn nảy sinh trong công tác GPMB và đấu thầu để khởi công dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong quý IV/2008 và dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trong quý I/2009.

3.7. Dự án xây dựng cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh

Đây là dự án đặc biệt quan trọng đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó ưu tiên số 1 là cầu Vàm Cống, đề nghị ADB hết sức quan tâm trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cũng như tìm nguồn vốn ưu đãi cho dự án từ Chính phủ Úc cho cầu Cao Lãnh và Chính phủ Hàn Quốc cho cầu Vàm Cống.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Thứ trưởng (b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 453/TB-BGTVT về việc kết luận cuộc họp của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức với đoàn kiểm điểm thực hiện dự án năm 2008 của ADB do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236