Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 45/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 22 tháng 01 năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 45/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 45/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13  tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009

Ngày 22 tháng 01 năm 2009, tại trụ sở Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ủy ban Quốc gia và đại diện của một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trình bày nội dung Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008, kế hoạch hoạt động năm 2009 của Ủy ban Quốc gia; đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trình bày tóm tắt Dự thảo Luật Người cao tuổi và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có ý kiến kết luận như sau:

1. Về cơ bản, đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008, kế hoạch hoạt động năm 2009 của Ủy ban Quốc gia. Năm 2008, Ủy ban Quốc gia và Hội Người cao tuổi Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực. Các Bộ, ngành và các địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia hoàn chỉnh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008, kế hoạch hoạt động năm 2009 của Ủy ban Quốc gia trình đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ký Báo cáo gửi Ban Bí thư Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.

2. Về kế hoạch công tác năm 2009, Ủy ban Quốc gia và các cấp các ngành cần phải tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, các chế độ quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về công tác người cao tuổi, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình xóa nhà tạm cho người nghèo, trong đó ưu tiên các hộ gia đình nghèo có người cao tuổi; thống kê số lương người cao tuổi nghèo cô đơn không nơi nương tựa, làm cơ sở để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

- Bộ Y tế rà soát lại việc cấp thẻ và hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người để đảm bảo việc dùng thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi đúng quy định và thực sự có hiệu quả; tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế, trong đó quan tâm đến việc khám chữa bệnh cho người già.

- Khuyến khích Văn phòng Ủy ban Quốc gia phối hợp với các bệnh viện, các cơ quan, các tổ chức kinh tế, xã hội thành lập các đoàn chăm sóc, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, chú ý các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa và địa bàn thuộc 61 huyện nghèo.

- Việc thành lập Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh phải được khẩn trương tiến hành. Bộ Nội vụ có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng vấn đề này trong quý I năm 2009.

- Về dự thảo Luật Người cao tuổi, đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam hoàn thiện theo quy trình, có văn bản xin ý kiến Chính phủ; Bộ Tư pháp chuẩn bị ý kiến của Chính phủ về dự thảo Luật.

- Đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam tích cực tuyên truyền về chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; về thực hiện công tác người cao tuổi và các hoạt động tích cực, thiết thực, có hiệu quả của người cao tuổi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- UBND các tỉnh, t/p trực thuộc TW;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia NCT VN;
- Các cơ quan có thành viên UB QG;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VP Ủy ban QG người cao tuổi VN (số 2 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), ttt.132.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 45/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 22 tháng 01 năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40