Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 447/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp về việc thiết lập tuyến vận tải thủy chở quặng apatit từ cảnh vật cách đến nhà máy Dap - Đình Vũ, Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 447/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 447/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ MẠNH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THIẾT LẬP TUYẾN VẬN TẢI THỦY CHỞ QUẶNG APATIT TỪ CẢNH VẬT CÁCH ĐẾN NHÀ MÁY DAP - ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG

Ngày 26 tháng 9 năm 2008, tại Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp về việc thiết lập tuyến vận tải apatit cho Nhà máy DAP - Đình Vũ, Hải Phòng. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Vận tải, Công ty TNHH một Thành viên Cảng Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng Hải.

Sau khi nghe Lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải, Vụ Vận tải báo cáo tóm tắt phương án vận tải apatit bằng đường thủy từ Cảng Vật Cách, Hải Phòng đến Nhà máy DAP - Đình Vũ, Hải Phòng; Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng thông báo ý kiến thống nhất của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kết luận như sau;

1. Trong các phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai về Nhà máy DAP - Đình Vũ, Hải Phòng thì phương án số 3 (kết hợp vận tải đường sắt và đường thủy) là phương án khả thi nhất, bởi một số ưu điểm sau:

- Sử dụng cơ sở hạ tầng về giao thông, dịch vụ sẵn có của ngành đường sắt, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách và kinh phí đầu tư là thấp nhất trong tất cả các phương án;

- Không phải giải toả, đền bù tái định cư do không phải sử dụng quỹ đất để xây dựng và khai thác;

- Tránh được xung đột giao thông trong trung tâm thành phố Hải Phòng do không sử dụng tuyến đường sắt đi từ Ga Hải Phòng đến Đình Vũ;

- Không gây ra những tác động lớn cho môi trường khu vực và môi trường đô thị được đảm bảo.

2. Hoan nghênh sự đồng thuận của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam trong việc thiết lập tuyến vận tải quặng apatit bằng đường thủy từ Cảng Vật Cách, Hải Phòng đến Nhà máy DAP - Đình Vũ, Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải đề xuất.

3. Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách thống nhất cụ thể phương án đầu tư cảng, bến và phương tiện thiết bị xếp dỡ; phương án giá cước vận tải quặng apatit bằng đường thủy từ Cảng Vật Cách, Hải Phòng đến Nhà máy DAP - Đình Vũ, Hải Phòng đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật

4. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh báo cáo về phương án vận tải quặng apatit từ Lào Cai về Nhà máy DAP- Đình Vũ, Hải Phòng, đặc biệt là tuyến vận tải bằng đường thủy từ Cảng Vật Cách, Hải Phòng đến Nhà máy DAP - Đình Vũ, Hải Phòng.

5. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có phương án bổ sung phương tiện thiết bị và đầu tư, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường sắt vào Cảng Vật Cách đảm bảo hoàn thành sản lượng vận chuyển bình quân 2.000 tấn quặng apatit/ngày về Cảng Vật Cách.

6. Vụ Kế hoạch đầu tư tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan và dự thảo báo cáo tổng hợp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị dự họp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 447/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp về việc thiết lập tuyến vận tải thủy chở quặng apatit từ cảnh vật cách đến nhà máy Dap - Đình Vũ, Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168