Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 442/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết các vấn đề vướng mắc của dự án phát triển giao thông đồng bằng sông Cửu Long (WB5) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 442/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 442/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB5)

Ngày 25/9/2008, tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức – Trưởng ban chỉ đạo dự án WB5 đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Phát triển giao thông đồng bằng sông Cửu Long. Thành phần cuộc họp gồm có đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ Tài Chính, Cục QLXD&CLCTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sông Việt Nam, PMU đường thủy và PMU1. Sau khi nghe đại diện PMU1, PMU đường thủy báo cáo một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, các đại biểu góp ý kiến và thảo luận. Thứ trưởng thống nhất và kết luận như sau:

Dự án WB5 là dự án có ảnh hưởng lớn đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình thực hiện dự án, Cục Đường sông Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, PMU đường thủy thuộc và PMU1 đã phối hợp với các tỉnh có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện các hợp phần của Dự án. Về một số vấn đề phát sinh, vướng mắc của dự án thống nhất xử lý như sau:

1. Đối với Hợp phần A – Các tuyến đường bộ Trung ương:

- Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật của Quốc lộ 53, 54 trước ngày 5/10/2008. Riêng cầu Bến Có giữ nguyên các thông số kỹ thuật đã được duyệt.

- Giao Cục QLXD&CLCTGT thẩm định trình Bộ xem xét, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tư vấn thiết kế giai đoạn 2 và giám sát thi công; HSMT tư vấn TKKT giai đoạn 2 và giám sát thi công hợp phần Quốc lộ trước ngày 5/10/2008.

- Hồ sơ cắm cọc GPMB và mốc lộ giới QL91, Cục QLXD&CLCTGT phối hợp với Cục ĐBVN, Ban QLDA1 làm văn bản trình TTgCP cho phép chỉ định thầu tư vấn thực hiện để sớm bàn giao cho địa phương.

- Về Văn bản số 5047/BGTVT-CQLXD ngày 4/7/2008 của Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác GPMB các dự án xây dựng Công trình Giao thông: Giao Cục QLXD&CLCTGT tổng hợp ý kiến các Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. Trước mắt, xử lý các vấn đề GPMB mà Thủ tướng đã chấp thuận; Các vấn đề khác Cục QLXD&CLCTGT lấy ý kiến các đơn vị liên quan ra văn bản xử lý trực tiếp.

2. Đối với Hợp phần B – Các tuyến đường sông Trung ương:

- Về kết quả khảo sát, lập phương án thi công & dự toán rà phá bom mìn, vật nổ trên hành lang đường thủy số 2 có kinh phí vượt khoảng 12 tỷ so với kinh phí trong Quyết định đầu tư được duyệt: Giao Vụ KHĐT cân đối trong nguồn vốn đối ứng của Dự án.

- Phần kinh phí cho công tác rà phá bom mìn tăng thêm đến 19 tỷ so với 6,7 tỷ trong cơ cấu vốn của dự án, Giao Vụ KHĐT rà soát bố trí vốn đối ứng bổ sung, và có văn bản trình Bộ chấp thuận;

- Về công tác GPMB kênh Nguyễn Văn Tiếp (từ Km 80+000 đến Km 143+800), thống nhất điều chỉnh thiết kế giảm chiều rộng đáy kênh tối thiểu B=26m phù hợp với quyết định 741/QĐ-BGTVT nhằm giảm thiểu tối đa kinh phí GPMB.

- Giao Cục Đường thủy nội địa và PMU đường thủy thành lập Tổ công tác của dự án, thành phần gồm Vụ KHĐT, Cục QLXD&CLCTGT cùng với Tư vấn làm việc với các địa phương rà soát lại thực địa về công tác GPMB để quyết định chi tiết về quy hoạch các đường gom và đê bao thuộc dự án.

- Giao Cục QLXD&CLCTGT chủ trì cùng với Cục Đường bộ Việt Nam, PMU1, Tư vấn thiết kế rà soát về thiết kế kỹ thuật 13 cầu (chi tiết bình đồ, vị trí, sơ đồ nhịp, các số liệu khảo sát địa hình, địa chất). Lưu ý chỉ thay đổi những cầu không thể giữ nguyên, đảm bảo sai khác tối thiểu so với F/S. Sau đó đề xuất báo cáo Bộ GTVT về việc thay đổi vị trí cầu, hoàn thành trong tháng 10/2008 (với các cầu phải thay đổi vị trí phải có báo cáo giám sát đánh giá đầu tư nêu rõ lý do, nguyên nhân phải thay đổi vị trí, và đánh giá trách nhiệm).

- Giao Cục Đường sông Việt Nam, Ban QLCDA đường thủy phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Vụ Tài chính và Cục QLXD&CLCTGT tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn quản lý dự án cho các Ban QLDA tỉnh và sớm có sổ tay hướng dẫn chi tiết về quản lý dự án.

3. Các vấn đề khác:

- Giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Ban QLDA1 chỉ đạo Tư vấn thúc đẩy tiến độ lập Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Hồ sơ mời thầu xây lắp QL53, 54 và 91 đảm bảo tiến độ.

- Giao Vụ KHĐT triển khai thủ tục bổ sung nhiệm vụ cho tư vấn TKKT giai đoạn 1 thực hiện công tác cắm cọc GPMB để sớm bàn giao cho địa phương.

- Riêng bến phà Láng Sắt thuộc QL53, 54: Cục ĐBVN phối hợp với Ban QLDA1 tổ chức buổi làm việc do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì thành phần gồm Vụ KHĐT, Cục Đường bộ Việt Nam, tư vấn thiết kế, thời gian 16g30 ngày 7/10/2008.

- Bộ thấy không hài lòng về việc sắp xếp hệ thống phà đồng bằng sông Cửu Long. Bộ yêu cầu Cục ĐBVN khẩn trương hoàn thành báo cáo quy hoạch các bến phà, điều chuyển các phà cho toàn bộ khu vực trình Bộ phê duyệt.

- Yêu cầu PMU1 và PMU đường thủy: rà soát lại các vị trí cắm mốc GPMB và RPBM thuộc dự án WB5 tránh xảy ra trùng lắp khi nghiệm thu thanh toán.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- T.tr Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 442/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết các vấn đề vướng mắc của dự án phát triển giao thông đồng bằng sông Cửu Long (WB5) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.68