Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 440/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 440/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN CHỨC DANH VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Kính gửi: Các đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các đồng chí giới thiệu ứng viên chức danh Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay đồng chí Vụ trưởng đương nhiệm do hết tuổi làm công tác quản lý nhà nước. Tiêu chuẩn như sau:

- Tuổi không quá 55 đối với nam, 50 đối với nữ (ưu tiên những đ/c trẻ tuổi);

- Có đủ sức khỏe để đảm đương công việc được giao;

- Lý lịch gia đình và bản thân rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt;

- Đã tham gia giảng dạy bậc trung học phổ thông, quản lý bậc trung học phổ thông.

- Đã hoặc đang làm Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trong quá trình công tác, có thể hiện sự tìm tòi, đổi mới;

- Có trình độ Thạc sỹ trở lên;

- Có bằng lý luận chính trị cao cấp;

- Có khả năng ngoại ngữ cơ bản (ưu tiên Tiếng Anh), sử dụng được tin học trong công việc.

Ý kiến của các đồng chí trên Phiếu giới thiệu (mẫu phiếu đính kèm) xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 đường Đại Cồ Việt, Hà Nội, trước ngày 20 tháng 7 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

……………….., ngày          tháng 7 năm 2009

 

PHIẾU GIỚI THIỆU

Ứng viên chức danh Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và đào tạo *

STT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

Chức danh và đơn vị công tác

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

* Đồng chí có thể giới thiệu cán bộ đơn vị nơi đồng chí công tác hoặc ở đơn vị khác

 

 

NGƯỜI GIỚI THIỆU
(Có thể ký hoặc không ký tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 440/TB-BGDĐT ngày 06/07/2009 về việc giới thiệu ứng viên chức danh Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.054

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!