Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 439/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn do Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 439/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 439/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT, CHỦ TỊCH UBATGTQG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẮC KẠN

Ngày 16/9/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Trương Chí Trung – Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: GTVT, Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn. Về phía Bộ GTVT có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án 2.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giao thông vận tải và việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Bộ GTVT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn kết luận như sau:

1. Về đề nghị đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 3B và cải tạo tuyến phân luồng đảm bảo giao thông khi thi công tuyến Quốc lộ 3B

- Bộ GTVT ủng hộ đầu tư dự án. Giao Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo tư vấn lập xong báo cáo đầu tư để khi có điều kiện bố trí vốn thì quyết định đầu tư.

- Về vốn đầu tư, Bộ GTVT cùng phối hợp với tỉnh Bắc Kạn báo cáo Chính phủ và các bộ ngành liên quan để xử lý vốn theo các phương án:

+ Sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước: do nguồn vốn năm 2009 ngân sách mới chỉ bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA, chưa có vốn cho các dự án chuyển tiếp và các dự án mới. Vì vậy, việc bố trí vốn ngân sách Nhà nước cho dự án rất khó khăn, nếu được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng vốn năm 2009 mới có điều kiện thực hiện.

+ Sử dụng trái phiếu Chính phủ dự án đường Hồ Chí Minh: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quốc lộ 3B là đường nhánh của đường Hồ Chí Minh và cho phép sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thì giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp quản và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh để thực hiện.

+ Sử dụng trái phiếu Chính phủ: Đây là dự án nằm ngoài Quyết định số 171/QĐ-TTg. Tỉnh Bắc Kạn và Bộ GTVT phối hợp báo cáo Chính phủ bổ sung vào các dự án được dùng nguồn vốn trái phiếu trình Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu để có nguồn vốn đầu tư dự án.

- Bộ GTVT đồng ý theo đề nghị của tỉnh Bắc Kạn về phương án cải tạo tuyến phân luồng đảm bảo giao thông (ĐT 256) khi thi công tuyến Quốc lộ 3B được đầu tư, cụ thể:

+ Tăng cường kết nối mặt đường và mở rộng mặt đường lên 5,5m.

+ Xây dựng một số cầu thay thế đường tràn.

- Do nguồn vốn đầu tư của dự án lớn, giao Ban Quản lý dự án 2 quản lý một phần và Bộ ủy quyền một phần cho tỉnh làm chủ đầu tư dự án.

2. Về số tiền 1.738,9 triệu đồng tỉnh Bắc Kạn đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công hệ thống thoát nước phía Nam thị xã Bắc Kạn

Bộ GTVT đã đề nghị Thanh tra Chính phủ không xuất toán, tuy nhiên Thanh tra Chính phủ không đồng ý, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Bắc Kạn có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép không xuất toán số tiền trên. Tuy nhiên, các tổ chức, đơn vị cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục đền bù.

3. Về đề nghị hỗ trợ 15.650 triệu đồng để hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhà cửa, vật kiến trúc do trượt giá vật liệu với các hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di chuyển do chưa có đất tái định cư thuộc gói thầu số 3 Quốc lộ 3 đoạn qua Thị xã Bắc Kạn

Bộ GTVT ủng hộ đề nghị của tỉnh Bắc Kạn. Đề nghị tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 chuyển kinh phí cho tỉnh (từ nguồn vốn của dự án). Trường hợp tổng mức đầu tư không đủ, giao Ban Quản lý dự án 6 làm các thủ tục điều chỉnh lại tổng mức đầu tư của dự án.

Để sớm hoàn thành công trình, Ban Quản lý dự án 6 có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng.

4. Về đề nghị cấp bổ sung 20 tỷ đồng cho công trình hạ tầng kỹ thuật phần còn lại của khu đô thị phía Nam thị xã Bắc Kạn phục vụ công tác tái định cư dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3

Giao Ban Quản lý dự án 6 phối hợp với Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh Bắc Kạn kiểm tra toàn bộ khu tái định cư đã được xây dựng và việc bố trí các hộ dân phải di chuyển vào báo cáo Bộ GTVT. Nếu chưa đủ, đồng ý xây dựng phương án tái định cư tiếp. Bộ GTVT cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng của dự án để xây dựng khu tái định cư theo đúng quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Bắc Kạn để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH & UBND tỉnh Bắc Kạn;
-  Sở GTVT tỉnh Bắc Cạn;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH. (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 439/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn do Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49