Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 438/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 438/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 438/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CAO BẰNG

Ngày 20 tháng 9 năm 2008, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã đi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nông Văn Páo – Phó Chủ tịch UBND các tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Sở GTVT. Về phía Bộ GTVT có đại diện các Cục: QLXD và CLCTGT, Đường bộ VN; Văn phòng Bộ; Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và Ban QLDA 5. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về tiến độ chuẩn bị và thực hiện các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh, ý kiến của đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. Ghi nhận các cố gắng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tỉnh trong công tác phát triển hạ tầng GTVT và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các dự án hạ tầng GTVT đang thực hiện chậm so với tiến độ đã đề ra, đòi hỏi các đơn vị liên quan có cố gắng trong thời gian tới.

2. Về dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó – Cao Bằng: Đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo bàn giao mặt bằng thi công cho Chủ đầu tư theo kế hoạch. Giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công ngay sau khi khởi công.

3. Dự án QL4A: Công tác GPMB cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số điểm nhỏ lẻ, đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ về công tác GPMB. Hiện tại, tiến độ thi công còn chậm, Ban QLDA 6 cần thường xuyên có mặt tại hiện trường để đôn đốc các nhà thầu hoàn thành dự án trước tháng 2/2009. Giao cục QLXD và CLCTGT chỉ đạo, trong trường hợp cần thiết, có biện pháp điều chuyển khối lượng hoặc thay thế nhà thầu vi phạm về tiến độ đã quy định.

4. Dự án QL3 đoạn Bờ Đậu – Tà Lùng (Giai đoạn 2): Đề nghị Tỉnh tiếp tục hỗ trợ về công tác GPMB. Ban QLDA 6 hoàn thiện công tác đấu thầu để sớm khởi công dự án.

5. Dự án QL34:

- Đối với các đoạn tuyến do Sở GTVT làm Chủ đầu tư: Đề nghị Tỉnh hỗ trợ và chỉ đạo Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thực hiện dự án. Cụ thể, Sở GTVT tăng cường công tác đôn đốc, hỗ trợ và chỉ đạo các nhà thầu thực hiện các hợp phần dự án theo tiến độ và áp dụng biện pháp xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, nếu cần thiết, để hoàn thành trong năm 2008.

- Đối với các đoạn tuyến do Cục Đường bộ VN quyết định đầu tư và giao Sở GTVT tỉnh làm Chủ đầu tư: Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo để hoàn thành dự án tăng cường mặt đường (rải nhựa các đoạn đường đất) trong năm 2008.

- Về công tác duy tu sửa chữa trong quá trình khai thác: Cục Đường bộ VN đã ủy thác cho Sở GTVT thực hiện, Sở cần bố trí làm tốt để đảm bảo giao thông thông suất. Cục Đường bộ VN cần kiểm tra và có hướng dẫn để Sở thực hiện.

6. Dự án Nâng cấp tỉnh lộ 206, 209 và 212: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành trước 30/11/2008 để kịp các thủ tục trước khi hiệp định vay vốn hết hiệu lực.

7. Dự án GTNT 3: Đề nghị Tỉnh sớm thỏa thuận với Bộ về hợp phần dự án liên quan trước khi phê duyệt dự án.

8. Công tác ATGT: Cao Bằng là một trong số các tỉnh chưa giảm được số người chết, người bị thương và số vụ tai nạn trong thời gian qua. Đề nghị lãnh đạo Tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan kiên quyết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban ATGT quốc gia về các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và kế hoạch triển khai tháng ATGT 2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Cao Bằng để phối hợp, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng (để phối hợp);
- BTr Hồ Nghĩa Dũng (để báo cáo);
- Các TTr: N.T. Đức, N.H. Trường (để báo cáo);
- Sở GTVT tỉnh Cao Bằng;
- Bộ GTVT: Các đơn vị dự họp (để thực hiện);
- Vụ KHĐT;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 438/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.130
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77