Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 436/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công gói 1 & 3 – dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 436/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 436/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THI CÔNG GÓI 1 & 3 – DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU CẦN THƠ

Ngày 14/9/2008 tại Cần Thơ, sau khi kiểm tra hiện trường, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công gói thầu số 1 & 3 Dự án xây dựng cầu Cần Thơ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ KHĐT, Cục QLXD & CLCTGT, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Tư vấn giám sát (NK-C), Tổng công ty xây dựng Thăng Long, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 & 8 (Gói thầu số 1), Tổng công ty Xây dựng quốc gia Trung Quốc (Gói thầu số 3).

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về tình hình thi công Gói thầu số 1 & 3 – Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung: Ghi nhận những cố gắng khắc phục khó khăn của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Tư vấn giám sát và các Nhà thầu thi công. Tuy nhiên, về mặt chủ quan, các Nhà thầu Gói 1 và Gói 3 đã không kiên quyết thực hiện dự án theo tiến độ quy định, tổ chức thi công chưa tốt và còn có tư tưởng chờ đợi sự hỗ trợ từ Chủ đầu tư, nhà tài trợ ….

2. Về các công việc cụ thể:

- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán làm cơ sở cho việc đàm phán vay vốn bổ sung hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn, đồng thời là cơ sở để tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu.

- Trước mắt, để giải quyết các vấn đề phát sinh như bù trượt giá, các lệnh thay đổi … căn cứ vào điều kiện cụ thể của hợp đồng, cho phép sử dụng nguồn vốn còn lại trong hợp đồng và dự phòng của Hiệp định (nếu có).

- Để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp Cục QLXD & CLCTGT sớm hoàn thành thủ tục phê duyệt Phụ lục hợp đồng để giải quyết tạm ứng thêm 15% giá trị khối lượng còn lại và giải tỏa 50% kinh phí tạm giữ. Giao Cục QLXD & CLCTGT làm việc với cơ quan liên quan thuộc Bộ Xây dựng để thỏa thuận về chỉ số riêng khi thanh toán trượt giá đối với nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng theo văn bản số 6248/BGTVT-QLXD ngày 22/8/2008 của Bộ GTVT gửi Bộ Xây dựng, căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch đầu tư sớm làm việc với JBIC về khả năng bổ sung nguồn vốn còn thiếu cho dự án theo đề nghị của Ban QLDA Mỹ Thuận tại văn bản số 2232/PMUMT-KTKT ngày 14/7/2008; trường hợp không bổ sung được vốn vay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho sử dụng vốn đối ứng.

- Về gia hạn thời gian các hợp đồng: Chấp thuận về nguyên tắc việc gia hạn về thời gian của các hợp đồng theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận để trình Bộ GTVT là: Gói 1 – ngày 30/6/2009, Gói 3 – ngày 31/8/2009. Yêu cầu các nhà thầu phải coi đây là thời gian gia hạn cuối cùng, nếu không thực hiện được, các nhà thầu phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Hợp đồng và việc xử lý tuân theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để chỉ đạo);
- Các Vụ: Vụ KHĐT, TC (t/h);
- Cục QLXD & CLCTGT (t/h);
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Các nhà thầu, TVGS (PMUMT sao gửi);
- Lưu: VT, QLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 436/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công gói 1 & 3 – dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41