Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4203/TB-LĐTBXH về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tham gia tổ chức các giải thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4203/TB-LĐTBXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4203/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC THAM GIA TỔ CHỨC CÁC GIẢI THƯỞNG

Nhằm đảm bảo chất lượng giải thưởng cho các doanh nghiệp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 749/BTĐKT-VI ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc yêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý chặt chẽ việc cho phép tổ chức, đồng tổ chức hoặc bảo trợ cho việc tôn vinh các danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp, trong khi chờ Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các doanh nghiệp”, Bộ trưởng chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như sau:

1. Không tổ chức hoặc đồng tổ chức bất kỳ hình thức giải thưởng nào cho các doanh nghiệp, tổ chức;

2. Không bảo trợ hoặc đồng bảo trợ tổ chức các giải thưởng cho các doanh nghiệp, tổ chức;

3. Không tham gia Ban Giám khảo chấm các giải thưởng trừ trường hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

4. Tạm dừng việc tổ chức Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu về an toàn lao động” năm 2009 của Bộ.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, TTTĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4203/TB-LĐTBXH về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tham gia tổ chức các giải thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.195
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69